PUNKT PROFILAKTYKI INTYMNEJ

Punktu Profilaktyki Intymnej czynny 24h w Poznaniu to pierwszy tego typu projekt uruchomiony w Polsce.

Zakres działalności Punktu to przede wszystkim konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową, konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie higieny intymnej oraz antykoncepcji naturalnej, mechanicznej i farmakologicznej, rozpoznanie i doraźna pomoc medyczna w przypadku urazów oraz stanów zapalnych narządów rodnych, zapewnienie dostępności skierowania na badania diagnostyczne z zakresu chorób ginekologicznych oraz zakaźnych (z wyłączeniem kobiet ciężarnych i kobiet w połogu). Punkt Profilaktyki Intymnej jest dostępny dla mieszkańców miasta Poznania (również dla osób nieubezpieczonych) przez 24 godziny na dobę. Punkt nie wykonuje żadnych zabiegów medycznych

Celem funkcjonowania Punktu jest przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Poznania dostępu do usług z zakresu zdrowia i profilaktyki intymnej w sposób transparentny i zgodny z interesem pacjenta.

Załączniki


OSOBY UPRAWNIONE

Osoby, które ukończyły 18. rok życia oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod opieką rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałe w Poznaniu.

UWAGA!

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem zostały uruchomione e-wizyty oraz e-recepty dla osób które chciałyby skorzystać z Punktu.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu :
 570 586 079


MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin wizyty należy umówić wcześniej,  można to uczynić na trzy sposoby: - osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-22.00 - ul. Wojskowa 1 - skorzystać z całodobowej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu : tel.: 570 586 079 - umówić się online http://centrumdrews.pl/punkt-profilaktyki-intymnej-24h/ Uwaga: w sprawach pilnych rejestracja wyłącznie osobiście lub telefonicznie.


WYMAGANE DOKUMENTY

Oświadczenie o zamieszkaniu w Poznaniu (wypełnia się na miejscu)

Załączniki


INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Punkt profilaktyki Intymnej działa w lokalizacji bez barier architektonicznych (podjazd do Punktu, brak progów w drzwiach, toalety są dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony w elektryczne fotele ginekologiczne).       
Punkt dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i głuchych.
Wyznaczona strefa ciszy pozwala na udzielenie pomocy w sprzyjających i dogodnych warunkach osobom ze spektrum, autyzmu oraz osobom w kryzysie zdrowia psychicznego.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferowanych w Punkcie ułatwień i udogodnień proszone są o zgłoszenie tych szczególnych potrzeb podczas rejestracji do Punktu. Obsługa pacjentów z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb będzie możliwa wyłącznie po ich wcześniejszym zasygnalizowaniu.     

Rejestracja do Punktu Profilaktyki może odbywać się osobiście, telefonicznie za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

Punkt Profilaktyki Intymnej ul. Wojskowa 1

tel.: 570 586 079,      

Rejestracja online: http://centrumdrews.pl/punkt-profilaktyki-intymnej-24h/      

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej