Punkt Profilaktyki Intymnej

OBOWIĄZUJE

OD 1 STYCZNIA 2021 r.

Punktu Profilaktyki Intymnej od 2021 r. działa na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXV/633/VIII/2020 z 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą "Punkt Profilaktyki Intymnej 24h dla mieszkańców Poznania na lata 2021-2023"

Zakres działalności Punktu to przede wszystkim konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową, konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie higieny intymnej oraz antykoncepcji naturalnej, mechanicznej i farmakologicznej, rozpoznanie i doraźna pomoc medyczna w przypadku urazów oraz stanów zapalnych narządów rodnych, zapewnienie dostępności skierowania na badania diagnostyczne z zakresu chorób ginekologicznych oraz zakaźnych (z wyłączeniem kobiet ciężarnych i kobiet w połogu).  Z Punktu mogą również korzystać Panowie i konsultować się urologicznie i przeprowadzać badania profilaktyczne na nowotwory prostaty PSA lub skorzystać z porad dotyczących higieny intymnej lub antykoncepcji.     
Nowością w Punkcie jest możliwość po konsultacji z lekarzem z badania mammograficznego lub USG pierwsi w celu profilaktycznym, a w najbliższym czasie zostaną opublikowane pierwsze filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworów piersi.    

Celem funkcjonowania Punktu jest przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Poznania dostępu do usług z zakresu zdrowia i profilaktyki intymnej w sposób transparentny i zgodny z interesem pacjenta.

Punkt Profilaktyki Intymnej jest dostępny dla mieszkańców miasta Poznania (również dla osób nieubezpieczonych) przez 24 godziny na dobę. Punkt nie wykonuje żadnych zabiegów medycznych

W ramach Programu uczestnik/uczestniczka ma prawo skorzystać bezpłatnie z działań i usług przewidzianych w Programie. Warunkiem zakwalifikowania się do Programu jest zgłoszenie się do Realizatora i złożenie oświadczenia dotyczącego zamieszkiwania na terenie Poznania. Realizator w ramach Programu zobowiązany jest do przeprowadzenie co najmniej wymienionych poniżej działań:1.     Działania informacyjne i edukacyjne;2.     Indywidualne porady i konsultacje lekarskie i specjalistyczne;3.     Przeprowadzenie badań lekarskich i laboratoryjnych niezbędnych do diagnostyki i leczenia;4.     Wykonanie badań profilaktycznych;5.     Wydanie uczestnikowi Programu dokumentacji (recepty, wyniki badań, zalecenia) umożliwiającej leczenie lub dalsze postępowanie medyczne.

Załączniki


Osoby uprawnione

Program skierowany jest do populacji mieszkańców Poznania powyżej 18 roku życia. Program dopuszcza udział osób niepełnoletnich wyłącznie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego na etapie kwalifikacji do Programu, a  sama wizyta jest z pełnym poszanowaniem intymności pacjenta i jego praw.

Uwaga!

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem zostały uruchomione e-wizyty oraz e-recepty dla osób które chciałyby skorzystać z Punktu, a działania edukacyjne zostaną wstępnie przeniesione do Internetu.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu :61 647 77 25 


Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Termin wizyty należy umówić wcześniej poprzez całodobową rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu : tel.: 61 647 77 25 
lub
umówić się online poprzez kwestionariusz dostępny pod adresem
http://posum.pl/punkt-profilaktyki-intymnej-24h/.

Uwaga: w sprawach pilnych rejestracja wyłącznie telefonicznie lub osobiście pod adresem Al. Solidarności 36.


Wymagane dokumenty

Zgoda na udział w programie i oświadczenie o zamieszkaniu w Poznaniu (wypełnia się na miejscu)

Załączniki


Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Punkt profilaktyki Intymnej działa w lokalizacji bez barier architektonicznych (podjazd do Punktu, brak progów w drzwiach, toalety są dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony w elektryczne fotele ginekologiczne).       
Punkt dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i głuchych.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferowanych w Punkcie ułatwień i udogodnień proszone są o zgłoszenie tych szczególnych potrzeb podczas rejestracji do Punktu. Obsługa pacjentów z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb będzie możliwa wyłącznie po ich wcześniejszym zasygnalizowaniu.     

Rejestracja do Punktu Profilaktyki może odbywać się osobiście, telefonicznie za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

Punkt Profilaktyki Intymnej Al. Solidarności 36 w Poznaniu (budynek POSUM)

tel.: 61 647 77 25 ,      

Rejestracja online: http://posum.pl/punkt-profilaktyki-intymnej-24h/

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej