Aktywny Samorząd

Informujemy, że została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a  Miastem Poznań w sprawie pilotażowego programu Aktywny Samorząd.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Aktywny Samorząd

Informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia 2013r. wprowadziła zasadnicze zmiany w zapisach programu "Aktywny samorząd".