Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022", w tym w szczególności kierunki i zadania, które będą realizowane do 2022 roku przez Miasto Poznań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców na temat przedstawionego projektu.
Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej ma na celu rozwój sieci pomocy dziecku i rodzinie będącym w różnych sytuacjach. Dotyczy zarówno rodzin wymagających wsparcia, rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością oraz rodzin już dysfunkcyjnych.

Konsultacje społeczne potrwają od 6 do 20 marca 2020 roku.

W tym czasie będzie można zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi w formie elektronicznej, na adres : wziss@um.poznan.pl, przy wykorzystaniu Formularza (załącznik).

Podczas konsultacji projekt Programu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46,61-728 w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - pokój nr 313.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej