Targi Książki w Gyor (Węgry)

Partnerstwo Poznania i węgierskiego Győr trwa już 15 lat. Tradycją naszej współpracy jest udział Miasta Poznania w Targach Książki w Győr. W tym roku na 22. edycję targów, w dniach 9-11 listopada, nasz węgierski partner jak co roku, zaprosił swoje miasta partnerskie do zaprezentowania miejskich publikacji. Obok Poznania znalazły się Colmar z Francji, Miercurea-Ciuc z Rumunii, Dunajská Streda ze Słowacji oraz Wuhan z Chin.

Odwiedzający stoisko Miasta Poznania mogli zapoznać się z publikacjami Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Wydawnictwa Media Rodzina i dowiedzieć się ciekawostek o naszym mieście. W Győr mieliśmy również okazję zaprezentować rogala swiętomarcińskiego i opowiedzieć o tradycyjnej paradzie z okazji Imienin Ulicy Święty Marcin. Poznańskie stoisko odwiedził także burmistrz Miasta Győr, Dezsi Csaba Andras.

Zainteresowaniem cieszyły się wydane w tym roku przez Wydawnictwo Miejskie Posnania książki o Pawle Edmundzie Strzeleckim. Rok 2023 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Pawła Edmund Strzeleckiego. O tym urodzonym w Głuszynie, podróżniku i filantropie mieliśmy okazję opowiedzieć odwiedzającym stoisko Miasta Poznania. Kolejną pozycją przykuwającą uwagę była historia Bambrów Poznańskich i tegoroczna książka "Muzeum wychodzi z murów, czyli o wyjątkowości Muzeum Bambrów Poznańskich" autorstwa Agnieszki Szczepaniak-Krol. Wszystkie książki prezentowane na Targach Książki zostały przekazane Samorządowi Narodowości Polskiej w Győr, który udostępni je w swojej bibliotece. 

Samorząd Narodowości Polskiej w Győr działa od 1998 roku. Pielęgnując relacje polsko-węgierskie i działając na rzecz promocji polskiej historii i  kultury organizuje w Győr z okazji Święta Niepodległości RP, Festiwal Muzyki Polskiej. Współorganizatorem XVII edycji festiwalu była Szkoła Muzyczną im. Ferenca Liszta w Győr. Uzdolnieni uczniowie szkół muzycznych z Polski, Węgier, Słowacji, Czech i Niemiec zaprezentowali utwory polskich kompozytorów a całość ceremonii zwieńczyło wręczenie nagród. Wśród laureatów znaleźli się poznańscy uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. J.Kaliszewskiej: Maja Surma i Filip Kauch.


Projekt PYTT z Hanowerem

Wcielić się w radnego miejskiego i obradować nad sprawami ważnymi dla miasta? Dlaczego nie! Wszystko okazało się możliwe dzięki grze symulacyjnej "Pimp Your Twin Town" (Odpicuj Twoje Miasto Partnerskie), której pomysłodawcą i organizatorem było niemieckie stowarzyszenie Politk zum Anfassen e.V.. Organizacja ta prowadzi od 2009 roku młodzieżowe projekty z zakresu demokracji i zaangażowania obywatelskiego. Projekt "Pimp Your Twin Town" to nie tylko wzmacnianie partnerstwa miast, budowanie międzynarodowych przyjaźni i możliwość podróży do sąsiedniego kraju.  To przede wszystkim poznawanie polityki miejskiej i  doświadczanie sprawczości i wpływu na rozwój własnego miasta.

Gra połączyła tym razem dwa miasta- Poznań i Hanower, które w przyszłym roku będą obchodziły 45 rocznicę podpisania umowy partnerskiej. Wzięli w niej udział uczniowie i uczennice trzech poznańskich szkół: Zespół Szkół Łączności, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznani i IX Liceum Ogólnokształcącego oraz z hanowerskiego Gymnasium Goetheschule Hannover.

Pierwsza część projektu odbyła się we wrześniu 2023 r. w Hanowerze. Młodzież zapoznała się z lokalną polityką samorządową i została podzielona na frakcje tematyczne, by później ze wsparciem radnych Miasta Hanower podczas warsztatów konsultować i pisać wnioski przedstawiane na symulacyjnych obradach rady miasta. W hanowerskim ratuszu młodzież miała również okazję dyskusji o realnych wyzwaniach polityki miejskich i usprawnieniach w mieście z Nadburmistrzem Hanoweru Benitem Onay.

W październiku druga część wymiany poglądów politycznych, debaty i poznawania specyfiki pracy miejskich polityków miała miejsce w Poznaniu. Tu również młodzież miała okazję dyskusji o polityce miejskiej z prawdziwym politykiem - Przewodniczącym Rady Miasta Poznania Grzegorzem Ganowiczem.  Całość prac w Poznaniu zwieńczyły obrady symulacyjnego posiedzenia rady miasta, gdzie młodzież poddawała głosowaniu i uzasadniała wypracowane wcześniej, w ramach komisji tematycznych, wnioski.

Obu wydarzeniom towarzyszył młodzieżowy międzynarodowy zespół redakcyjny, dzięki któremu  Pimp Your Twin Town zostanie uwiecznione na filmie i w magazynie drukowanym. Dziennikarska dokumentacja projektu była dodatkowym walorem polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Wymianę młodzieżą wsparła finansowo Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży 

Film


Po długiej wędrówce uliczna biblioteka BibliobXX wraca do Berlina

Mobilny regał książkowy BiblioboXX służył przez ostatnie lata mieszkańcom i mieszkankom Szczecina, Łobza, Wrocławia, Poznania i Zgorzelca. We wrześniu 2023 powrócił do Berlina. Polsko-niemiecką bibliotekę uliczną otwarto uroczyście razem z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania, Wrocławia i Berlina. Będzie ona czynna całą dobę na placu Henriettenplatz przy słynnej ulicy Kurfürstendamm.

Historia regału ma swój początek w cyklu warsztatów w Berlinie, kiedy to w 2016 roku uczniowie techników z Berlina, Wrocławia i Szczecina dali drugie życie berlińskiej budce telefonicznej. Punktem wyjścia projektu było kształcenie zawodowe, łączenie kompetencji różnych rzemiosł i nauki, ekonomia współdzielenia, popularyzacja czytelnictwa i łatwiejszego dostępu do książek. Wspólna praca nad renowacją budki była też okazją do wzajemnego poznania kultur i krajów. Regał książkowy powstały w ramach sieci Partnerstwa-Odra łączy, dzięki literaturze, kraje i miasta po obu stronach rzeki.  

Swoją wędrówkę po polskich miastach BibliboXX rozpoczął od Szczecina, poprzez Łobez i Wrocław, aby w 2020 roku styczniu stanąć w Poznaniu na ulicy Za Bramką przy gmachu Urzędu Miasta Poznania. Książkowy regał przez półtora roku był dostępny całą dobę i służył mieszkańcom i mieszkankom Poznania, będąc wynikiem współpracy pomiędzy Poznaniem a Berlinem, realizowanej przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, w ramach inicjatywy  Partnerstwa-Odra. W jego otwarciu udział wziął prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak oraz Gerry Woop, Sekretarz Stanu Landu Berlin ds. Europy. W 2021 budka wyruszyła w kolejną podróż, przenosząc się do Zgorzelca. Od września to mieszkańcy i mieszkanki Berlina mogą sięgać do BibliboXXa po niemiecką i polską literaturę.

Mobilny regał książkowy jest wyrazem zaangażowania i wzmacniania dobrych i twórczych relacji Miasta Poznania z Berlinem oraz prowadzenia coraz szerszej współpracy między szkołami z obu miast. Dzięki inspiracji i współpracy z Miastem Berlin, Poznań doczekał się również własnego BiblioboXXa, którego projektu i budowy, we współpracy z berlińskimi partnerami, podjęli się uczniowie i uczennice oraz kadra Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Więcej o poznańskiej budce tu: https://www.poznan.pl/mim/info/news/na-ulicach-poznania-stanela-mobilna-biblioteka,179844.html

Więcej o historii budki i naszej współpracy z Berlinem tu: BiblioboXX - berlińska budka telefoniczna w roli ulicznej biblioteki - Aktualności | Info | Poznan.pl (www.poznan.pl)


Konferencja w Hanowerze

W dniach 21-27 maja w Hanowerze  odbyła się "Międzynarodowa Konferencja Młodzieży na rzecz pokoju w przyszłości 2023". Jej organizatorami byli: nasze miasto partnerskie Hanower i organizacje non-profit Mayors for Peace oraz CMJV Hannover. Tradycja konferencji sięga roku 2005 roku i została zainicjowana przez Hiroszimę - miasto partnerskie Hanoweru. Co roku konferencja gromadzi około 40 młodych ludzi z różnych krajów, którzy wymieniają się pomysłami związanymi z utrzymaniem pokoju na świecie, demontażem broni jądrowej i rozwiązywaniem konfliktów. W tegorocznej edycji, obok Miasta Poznania, w konferencji wzięła udział młodzież z miast współpracujących z Hanowerem: Bangkok (Tajlandia), Blantyre (Malawi), Bristol (Wielka Brytania), Lipsk (Niemcy) i Rouen (Francja), jak i sam Hanower. Poznań reprezentowali uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej.

Program konferencji zakładał liczne warsztaty przybliżające zakres działań organizacji działających na rzecz pokoju jak Mayors for Peace i organizacji japońsko-niemieckich oraz spotkania i wykłady o tematyce pokoju na świecie, przeciwdziałania konfliktom i osiągniecia "Global Zero" czyli całkowitego demontażu broni atomowej. Młodzież wysłuchała historii o ataku bombowym na Hiroszimę, jego konsekwencjach oraz zwiedziła wystawę poświęconą ofiarom tragedii w Hiroszimie "Und dann.." ("A potem..."), przygotowaną przez studentów Hochschule Hannover - Wyższej Szkoły w Hanowerze.

Uczestnicy konferencji spotkali się również w hanowerskim Ratuszu z władzami Miasta m.in. Nadburmistrzem Hanoweru, Belitem Onay, gdzie mieli możliwość bezpośredniej rozmowy i zadawania pytań. Tygodniowa konferencja zakończyła się uroczystością w symbolicznym miejscu Aegidienkirche w Hanowerze, gdzie młodzież wyraziła artystycznie refleksje związane z pokojem na świecie oraz zaprezentowała w wyniki swoich prac i oczekiwania związane z dążeniami do pokoju i Global Zero, składając je na ręce Burmistrza Hanoweru, Thomasa Hermanna.