Małe granty 2018 na współpracę z miastami partnerskimi

W 2018 roku Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania zachęca do składania ofert na dofinansowanie projektów o charakterze lokalnym lub regionalnym związanych ze współpracą z hrabstem i miastami partnerskimi Poznania (Assen, Bolonia, Brno, Charków, Hanower, Jyvaskyla, Gyor, Toledo, Shenzhen, Hrabstwo Nottinghamshire, Kutaisi, Raanana, Rennes, Pozuelo de Alarcon).

Działania będą wspierane w ramach obszaru "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami". Na jeden projekt można otrzymać do 10 tys. zł.

Środki w ramach małych grantów przyznawane są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 931/2016/P z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta powinna być wygenerowana w dedykowanym narzędziu elektronicznym: witkac.pl i złożona w wersji elektronicznej. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane w systemie i wydrukowane oraz opatrzone właściwymi podpisami.

Nabór wniosków zostanie otwarty na platformie witkac.pl.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej