Podpisanie umowy: 21 czerwca 2010 r.

Zakres współpracy: Wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania miastem, współpraca organizacji pozarządowych, kultura, oświata, nauka, gospodarka, turystyka, sport, ochrona zdrowia mieszkańców, ochrona środowiska, kontakty między społecznościami miast.

Wiadomości o mieście:

Miasto położone jest w Dystrykcie Centralnym w Izraelu, na północ od Tel Avivu,na równinie Szaron. Liczba ludności wynosi 78 tys.

Dzieje osady Ra'anana związane są z powstaniem w 1912 roku w Nowym Jorku przedsiębiorstwa Ahuza Alef, które było zaangażowane we wspieranie żydowskiego osadnictwa. Ra'anana, której nazwa oznacza "świeży", została założona w 1922 roku a w 1936 roku zyskała status samorządu lokalnego.
W ciągu swojej historii miasto, które początkowo było osadą typowo rolniczą zmieniło swoje oblicze, by stać się jednym z ważniejszych miast Izraela o wysokiej jakości życia.
Władze miasta przykładają dużą wagę do kształcenia, kultury, sportu i projektów na rzecz młodzieży. W Ra'anana mieści się Otwarty Uniwersytet Izraela (Open University of Israel), który specjalizuje się w kształceniu na odległość.
Ra'anana jest pełne zieleni. Władze Ra'anana miasta dbają o jakość środowiska, co potwierdza przyznany miastu certyfikat jakości środowiska ISO - 14 000.
W zachodniej części miasta utworzono największy na równinie Szaron park. Znajduje się w nim jezioro z dwiema fontannami, które otaczają ogrody połączone ze sobą zacienionymi alejkami i ścieżkami rowerowymi. Na mieszkańców i turystów czekają liczne miejsca rekreacyjne, amfiteatr, obiekty sportowe, ogród zoologiczny i inne atrakcje.
Światowa Organizacja Zdrowia przyznała miastu Ra'anana tytuł "Bezpiecznej Społeczności" (Safe Community) za wysiłki na rzecz stworzenia bezpiecznego otoczenia dla mieszkańców. Ra'anana jest miastem przyjaznym wszystkim, dlatego też władze utworzyły Park Przyjaźni (Park Chaverim) -plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.
W ostatnich latach miasto Ra'anana stało się ważnym centrum zaawansowanych technologii informatycznych. Mają tu siedziby takie spółki jak Hewlett-Packard, Microsoft Israel.

Załączniki


Kontakt w Ra'anana:

Municipality of Raanana
103 Ahuza ST.
Raanana
43 100 Israel
Tel. +972-9-7610200

Fax: +972-9-7610207

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej