hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania)

Podpisanie umowy
23 maja 1994 roku

Zakres współpracy
Gospodarka (w zakresie edukacji gospodarczej i szkoleń, współpraca Izb Handlowo - Gospodarczych oraz Towarzystw Budowlanych), doskonalenie sposobu zarządzania władz lokalnych, zagadnienia transportowe, ochrona energii, opieka społeczna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy ludziom starszym, współpraca organizacji kobiecych, popieranie związków między uczelniami, współpraca 7 szkół poznańskich.

Wiadomości o hrabstwie

Hrabstwo Nottinghamshire, położone w środkowo - wschodniej części Wielkiej Brytanii, zamieszkuje milion osób.

Z okolicznymi lasami Sherwood związana jest legenda o szlachetnym rozbójniku Robin Hoodzie, obrońcy ludzi biednych i króla Ryszarda Lwie Serce (panującego w XI wieku). W Nottingham, stolicy hrabstwa znajduje się zamek (będący od wieku XI do XVII rezydencją królewską), kościoły z XII i XV wieku i neogotycka katedra z 1844 roku. W pobliskim miasteczku Newark mieści się największy w Wielkiej Brytanii cmentarz polskich lotników, a w Southwell katedra z XII wieku. Niedaleko Southwell żył lord George Byron. Obecnie Nottingam jest ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego (wyrób słynnych koronek), sukiennictwa, a także przemysłu spożywczego, meblowego, rowerowego oraz tytoniowego. To również ważny ośrodek handlu i bankowości. W Nottingham, największym mieście hrabstwa działają także dwa uniwersytety: Nottingham University oraz Trent University.

Kontakt w hrabstwie Nottinghamshire
Nottinghamshire County Council Education Department County Hall, West Bridgford Nottingham NG2 7QP, Wielka Brytania tel. 00 44 115 977 3966 fax 00 44 115 977 2437
Nottingham City Tourist Information Center 1-4 Smith Row Nottingham Nottinghamshire NG1 2BY tel. 00 44 115 915 53 30 fax 00 44 115 915 53 23


Efekty współpracy

- Restrukturyzacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) przez British Government Oda/KHF.
- Współpraca z British Aerospace przy opracowaniu "feasibility study" dla rozbudowy poznańskich lotnisk (Krzesiny, Ławica).
- Próba przeniesienia do Poznania doświadczeń Nottingham w zakresie oszczędzania energii w budynkach komunalnych.
- Wydarzenia kulturalne: "Tydzień Nottinghamshire" w Wielkopolsce, "Tydzień Wielkopolski w Nottinghamshire", obchody XXV Jarmarku Świętojańskiego 2000, kiermasz świąteczny "Betlejem Poznańskie 2000".
- Wdrożenie standardów Investor in People (IIP) w poznańskim Urzędzie Miasta
- Współpraca policji: projekt "Tuckling Drugs - Reducing Crime", wspołfinansowany ze środków programu AGIS 2006 Komisji Europejskiej, dotyczący redukcji przestępstw poprzez walkę z narkotykami (czerwiec 2006 - maj 2008); Projekt był wdrażany w partnerstwie przez Władze Policji Nottinghamshire (Lider projektu), Urząd Miasta Poznania i Urząd Miasta Assen oraz ich lokalnych partnerów. Podstawowym celem projektu było: zbadanie i upowszechnianie najlepszych praktyk stosowanych w dziedzinie zwalczania przestępczości związanej z używaniem i handlem narkotykami w krajach Unii Europejskiej, zawiązanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się profilaktyką, terapią, zwalczaniem narkomanii oraz jej konsekwencji społecznych, a także wymiana doświadczeń w celu zwiększenia efektywności działań zmierzających do redukowania ww. przestępczości.

- 15 - 16 maja 2006 - konferencja "Crime Against Business" ("Przestępczość przeciw małym i średnim przedsiębiorstwom") z udziałem przedstawicieli Hrabstwa Nottinghamshire W ramach konferencji miała miejsce wymiana doświadczeń w zakresie zabezpieczenia prowadzenia działalności handlowo-usługowej; współpracy między policją a środowiskiem małego i średniego biznesu. Konferencja została zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Poznania, Policji Hrabstwa Nottinghamshire, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług.

- kwiecień 2007 - wyjazd Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 na tygodniowe warsztaty w Nottinghamshire na zaproszenie Nottingham Arts Theatre. W roku poprzednim gościliśmy w Poznaniu wspomniany teatr, który zaprezentował repertuar własny oraz przygotowane wspólnie z poznańską młodzieżą przedstawienie

- maj - czerwiec 2007 - wizyta studyjna przedstawicieli policji i poznańskich strażników miejskich w Nottinghamshire, w celu wspierania miejscowej policji w kontaktach z polską mniejszością oraz wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa. Szczególnie warta podkreślenia jest szybka reakcja i bogaty repertuar działań policyjnych związanych z bardzo dużą polską migracją zarobkową na Wyspach Brytyjskich. Nawiązano doskonałe, bezpośrednie kontakty na wielu szczeblach instytucji zajmujących się porządkiem publicznym w Poznaniu i Nottinghamshire.

- 22 września 2011 - Dyrektor Gabinetu Prezydenta, pan Marek Kalemba spotkał się z grupą uczniów z miasta Mansfield położonego w Nottighamshire - partnerskim hrabstwie Poznania. Uczniowie z "The Brunts School" przyjechali do Poznania na zaproszenie zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Głogowskiej w Poznaniu, aby wziąć udział w III Europejskim Spotkaniu Młodzieży. Szkoły prowadzą intensywną współpracę od wielu lat. Jednym z jej inicjatorów i animatorów jest Pan Martin Heartfield, Zastępca Dyrektora ds. artystycznych, który przyjechał do Poznania wraz z młodzieżą.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania)
  • 2015