EUROCITIES 2018 - creative, competitive cities

Miasta - bardziej niż kiedykolwiek do tej pory - potrzebują kreatywności i nowych sposobów nawiązywania relacji oraz współpracy, by mogły na nowo zmierzyć się z problemami i wzbogacić jakość życia swoich mieszkańców.

Podczas konferencji "Creative Competitive Cities: Building our Future Together" organizowanej przez EUROCITIES uczestnicy dyskutowali na temat aktualnych miejskich wyzwań. Wraz z konferencją, która w tym roku zorganizowana została 28-30 listopada w Edynburgu, odbyło się Walne Zebranie Członków EUROCITIES, podczas którego Poznań reprezentował zastępca prezydenta, Mariusz Wiśniewski.

EUROCITIES to sieć która aktualnie skupia samorządy ponad 140 największych miast Europy. Jej głównym zadaniem jest umożliwianie członkom wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów mających na celu poprawę życia mieszkańców. EUROCITIES współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej i podkreśla rolę, jaką samorządy lokalne powinny odgrywać w wielopoziomowej strukturze zarządzania.

Wybór Edynburga na miejsce tegorocznej konferencji był nieprzypadkowy. Tętniąca życiem stolica Szkocji ma długą historię silnych związków międzynarodowych i europejskich, odgrywając kluczową rolę w rozwoju intelektualnym, naukowym i kulturalnym Europy. Edynburg przez wieki inspirował wielkie umysły innowatorów i artystów. Jako pierwsze na świecie miasto literatury UNESCO i siedziba największego festiwalu sztuki na świecie, nadal opiera swój rozwój na twórczym dziedzictwie. To właśnie twórcze podejście i wykorzystywanie innowacji społecznych mogą pomóc w stymulowaniu nowych rozwiązań w zakresie takich problemów, jak choćby bezrobocie czy zmiany klimatyczne. Nowatorskie podejście do "kreatywnej biurokracji", innowacyjnej administracji i sposobu prowadzenia polityki na poziomie lokalnym przedstawił podczas swojego wykładu Charles Landry - światowej sławy autorytet w dziedzinie wykorzystania kreatywności w polityce miejskiej, współpracujący od lat z wieloma lokalnymi decydentami.

Doroczne spotkanie to sesje plenarne, ale też spotkania i dyskusje w mniejszych grupach, dedykowane odpowiednio politykom i urzędnikom, którzy mogli wymienić się doświadczeniami. W programie znalazło się również wręczenie nagród EUROCITIES za wyróżnione działania w dziedzinach: innowacje, współpraca i partycypacja.

Konferencja EUROCITIES 2018 odbyła się w szczególnym dla Europy momencie, jakim jest kontekst decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej, a także rok dzielący nas do wyborów europejskich. Właśnie dlatego, jak podkreślali organizatorzy wydarzenia, miasta mają jeszcze większe znaczenie dla przyszłości Europy, stanowiąc siłę napędową zrównoważonego rozwoju.

W ramach kampanii EUROCITIES "Cities4Europe - Europe for citizens" (Miasta dla Europy - Europa dla mieszkańców) zbierane, analizowane i opracowywane są projekty dotyczące aktywnego i demokratycznego uczestnictwa obywateli na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, które następnie zostaną przekazane Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu na szczycie burmistrzów w 2019 roku. Podczas konferencji Prezydent Mariusz Wiśniewski podpisał deklarację dotyczącą działań na rzecz wzmocnienia zaangażowania mieszkańców w budowanie i współtworzenie silnej, zjednoczonej Europy.

Trzydniowe spotkanie EUROCITIES było wyjątkową okazją, by wzmocnić więzi między partnerami z innych miast. Był to również pretekst do dzielenia się wiedzą i promocji naszego miasta. W ramach "Book Nook" - zakątka książki utworzonego podczas konferencji, uczestnicy pozostawili publikacje o swoich miastach, które potem przekazane będą do biblioteki w Edynburgu. Poznańskie publikacje Prezydent przekazał w towarzystwie prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady m. st. Warszawy, Ewy Doroty Malinowskiej-Grupińskiej.

Każdego roku wygasają cztery mandaty w komitecie wykonawczym organizacji. Finałem konferencji był wybór przedstawicieli miast - reprezentantantów organizacji. Wybór na cztery miejsca dokonany został z pośród miast kandydujących: Barcelona, Braga, Gandawa, Lipsk oraz Lubljana.