Diagnozy społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL

Centra Inicjatyw Lokalnych działające w roku 2019, prowadziły, przy wsparciu Fundacji Naukowej Antypody, badania swoich społeczności lokalnych, które w tym miejscu prezentujemy.
Celem Fundacji Naukowej Antypody było udzielenie wsparcia rozwojowego Centrom Inicjatyw Lokalnych (CIL) z terenu Poznania w zakresie zaplanowania i wykonania diagnozy społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL, włączającej w jej zaplanowanie i realizację przedstawicieli tych społeczności. Innymi słowy chodziło o doprowadzenie do rozwoju społeczności lokalnych poprzez przygotowanie wybranych jej członków do prowadzenia badań potrzeb mieszkańców i innych interesariuszy z obszarów objętych działalnością CIL. Założeniem programu wspierającego rozwój kompetencji prowadzenia profesjonalnych badań, było to że społeczności lokalne będą w pełni zdolne do samodzielnego przygotowania podobnego badania potrzeb, a także przekonanie o konieczności wprowadzania zmian społecznych na podstawie rzetelnej identyfikacji i analizy potrzeb.
W tym miejscu publikujemy efekty pracy poszczególnych CIL oraz Fundacji Antypody - raport podsumowujący.

Załączniki