Centrum Inicjatyw Lokalnych

Gabinet Prezydenta
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

II piętro, pokój 203

tel.: + 48 61 878 56 34

e-mail:cil@um.poznan.pl