Wizyty studyjne w CIL lokalnych

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-IV.525.3.4.2019

Rodzaj zadania publicznego

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wizyty studyjne w CIL lokalnych

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju

Termin realizacji zadania:

18.11.2019r.  - 31.12.2019r.            

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

4 300,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:  Anna Żygulska, tel.: 61 878 56 34, e-mail: anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 13 listopada 2019r.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej