Ewaluacja CIL 2016

15.12.2016r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Centrów Inicjatyw Lokalnych w 2016r. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, poznańskich organizacji pozarządowych tworzących CIL-e oraz osoby zaangażowane w  działania CIL.

Podczas spotkania zostały omówione plany na rok 2017 oraz wyniki ewaluacji.

Ewaluacja prowadzona była w październiku i listopadzie 2016 roku.

Celem przeprowadzenia ewaluacji była:

-Ocena adekwatności  działalności CILi pod kątem zwiększania aktywności mieszkańców Poznania

-Ocena skuteczności i efektywności regrantingu w Poznaniu pod kątem aktywizowania poznaniaków

-Analiza dobrych praktyk działalności CILi

-Analiza słabych i mocnych stron działalności CILi

-Analiza możliwych kierunków rozwoju CILi

Ogólne wnioski z ewaluacji:

  • CILe pozwalają na zwiększenie aktywności mieszkańców Poznania
  • Środki przeznaczone na regranting i działalność CIL, biorąc pod uwagę angażowanie własnych zasobów NGO-CILi, jest skuteczną i efektywną formą wspierania aktywności mieszkańców, w szczególności skupionych wokół młodych, nieaktywnych NGO i grup nieformalnych
  • CILe wspierają działania integracyjne lokalnie i współpracę: mieszkańców, liderów, NGO, instytucji, rad osiedli
  • Regranting pozwolił na realizację nowych inicjatyw lokalnych przez i dla mieszkańców. Realizacja regrantingu pozwoliła na dotarcie z ofertą do osób, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia Urzędu Miasta i innych instytucji. Regranting pozwolił także złożyć swój pierwszy projekt tym, którzy nie ubiegali się wcześniej o środki, i uzyskać dofinansowanie
  • Badanie wskazuje na ogólne zadowolenie Realizatorów mikrograntów, z takiej formy pozyskiwania środków na działania. Do najczęściej pojawiających się argumentów na rzecz dofinansowania małych projektów w formie regrantingu należy zaliczyć możliwość działania lokalnie, aktywizowanie małych społeczności lokalnych i stosunkową łatwość w pozyskaniu tych środków w szczególności dla grup nieformalnych. Realizatorzy projektów są zainteresowani dalszą działalnością społeczną i korzystaniem z mikrograntów
  • Sprawdziła się rola CIL jako animatora lokalnych działań, diagnozującego lokalne potrzeby, wspierającego grupę mieszkańców w realizacji ich wizji działań

Załączniki