Poniżej prezentujemy publikacje dotyczące szeroko rozumianego rozwoju wspólnot lokalnych


Model Organizowania Społeczności Lokalnej

Załączniki


ABC organizowania społeczności lokalnej cz.I

Organizator społeczności lokalnej - refleksyjny praktyk

Załączniki


ABC organizowania społeczności lokalnej cz.II

metodyka pracy środowiskowej

Załączniki


ABC organizowania społeczności lokalnej cz.III

Organizowanie społeczności lokalnej - usługa społeczna

Załączniki


Dlaczego relacje są ważne?

Networking w rozwoju społecznościowym

Załączniki


Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności.

Podręcznik do planowania i ewaluacji.

Model ABCD i LEAP

Załączniki


Profil kompetencji

Organizator społeczności lokalnych

Załączniki