Wyniki otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr 183/2022/P w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 36/2022 na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w latach 2022-2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki


Zarządzenie nr 117/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 27/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" , na rok 2020 - w zakresie zadań: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting i Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki.

Załączniki


Zarządzenie nr 270/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.03.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na rok 2019 w zakresie Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych .

Załączniki


Zarządzenie nr 191/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.02.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 31/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2019 w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Szczegóły znajdują się tutaj


Zarządzenie nr 187/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.02.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2019 w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Szczegóły znajdują się tutaj


Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na rok 2018 w zakresie Centrum Inicjatyw Lokalnych - Piątkowo.

Szczegóły znajdują się tutaj


Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na rok 2018 w zakresie Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo.

Szczegóły znajdują się tutaj


Zarządzenie nr 429/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.06.2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 53/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na rok 2018 w zakresie Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo oraz  Organizacji i wsparcia przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców.

Szczegóły znajdują się tutaj


Zarządzenie nr 112/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 09.02.2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2018 w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych

Szczegóły znajdują się tutaj


Zarządzenie nr 114/2017/P w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2017 w zakresie "Tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych".

Szczegóły znajdują się tutaj


Zarządzenie nr 641/2016/P w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 40/2016 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Szczegóły znajdują się tutaj


Zarządzenie nr 471/2016/P w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 35/2016 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Szczegóły znajdują się tutaj

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej