W 2017 r. w Poznaniu działały:

  • Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe na ul. Bukowskiej w przestrzeni Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
  • Centrum Inicjatyw Lokalnych: Osiedle Kiekrz
  • Centrum Inicjatyw Lokalnych na Chartowie
  • Centrum Inicjatyw Lokalnych: Młodzieżowy Klub Filmowy
  • Centrum Inicjatyw Lokalnych "WIL.DA.SIĘ"
  • Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA.

W 2017 r. zorganizowano następujące działania:

  • kampanię promocyjno-informacyjną mającą na celu przybliżenie istoty i sposobu działania CIL oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców Poznania o działaniach aktualnie realizowanych w ramach programu CIL
  • cykle szkoleń dotyczących organizowania społeczności lokalnej (adresowane do osób i instytucji, których celem jest dokonywanie zmiany społecznej poprzez podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizacje i rozwój społeczności lokalnych) oraz współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi (adresowane do osób i instytucji, które realizują zadania publiczne zlecane przez JST - otwarte konkursy ofert, "małe granty"), w których łącznie uczestniczyło 108 osób
  • konferencję "Inspiruj. Działaj. Bądź aktywny lokalnie - program Urzędu Miasta Poznania. Regranting i CIL jako narzędzie rozwoju i aktywizacji wspólnot lokalnych". Konferencja popularyzowała zastosowanie równolegle 2 narzędzi rozwoju wspólnot lokalnych, tj.: regrantingu i organizowania społeczności lokalnej metodą pracy socjalnej, umożliwiła również wymianę poglądów na temat możliwości rozwoju wspólnot lokalnych i ich wpływu na kształtowanie rzeczywistości; w konferencji udział wzięło ponad 130 osób - przedstawicieli JST i NGO, a towarzyszyła jej wystawa w holu Urzędu Miasta Poznania przedstawiająca wybrane projekty i inicjatywy oddolne, zrealizowane w ramach programu CIL.

W 2017 r. w ramach regrantingu i inicjatyw oddolnych zrealizowano 88 projektów (w tym przyznano 48 dotacji na realizację zadań w formie regrantingu). Koszt realizacji projektów wyniósł 299 tys. zł, w tym w formie regrantingu - blisko 226 tys. zł.

Załączniki