Loty bezzałogowych statków powietrznych (dronów) nad Poznaniem

Zasady wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne (bsp), popularnie zwane dronami, zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1497).

Powyższy akt prawny jest dostępny pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1497/1

Szczegóły zawarte są w załącznikach tego rozporządzenia w szczególności:

-        Załącznik 6. Bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 150 kg, używane w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS , oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 2 kg, używane w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV, używane w celach rekreacyjnych lub sportowych.

-        Załącznik 6a. Bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 150 kg, używane w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 2 kg, używane w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV, używane w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

-        Załącznik 6b. Bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane w operacjach poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS, z wyłączeniem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 2 kg, używanych w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV.

Określenia użytych pojęć:

-        operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS - (Visual Line of Sight Operation) - operacje, w których operator lub obserwator modelu latającego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy z modelem latającym,

-        operacje z widokiem z pierwszej osoby FPV - (First Person View) - operacje, w których operator pilotuje model latający, nie utrzymując z nim bezpośredniego kontaktu wzrokowego, określając jego położenie w przestrzeni powietrznej przez obraz przekazywany w czasie rzeczywistym na ziemię przez urządzenia zamontowane na pokładzie modelu latającego,

-        operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS - (Beyond Visual Line of Sight Operation) - operacje, w których operator bezzałogowego statku powietrznego nie utrzymuje bezpośredniego kontaktu wzrokowego z bezzałogowym statkiem powietrznym;

Informacje szczegółowe zawarte są:

https://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops_drony〈=_pl&opis=OPS/ops_rpa_vlos&cz=&kontr=

oraz

https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/zasady-wykonywania-lotow-uav

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej