Zgoda na loty i przeloty samolotów i śmigłowców nad Poznaniem

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania realizuje zadania z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania w zakresie prowadzenia spraw i wydawania zgody na wykonanie lotu w granicach administracyjnych miasta Poznania, na wysokości mniejszej niż 1500 m nad poziomem terenu oraz wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych.

Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta Miasta Poznania na wykonanie lotu nad obszarem miasta Poznania w jego granicach administracyjnych powinien zawierać:

-        rodzaj operacji lotniczej,

-        typ statku powietrznego i znaki rejestracyjne,

-        termin wykonania lotu,

-        wysokość lotu,

-        specyfikacja operacji lotniczej,

-        informacja o posiadanym certyfikacie uprawniającym do ww. operacji lotniczych

Wniosek winien zostać złożony pisemnie na adres Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP: ul. Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: wzkb@um.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej