Prof. Jacek Furdyna (USA)

Prof. Jacek Furudyna jest wybitnym specjalistą w dziedzinie badań własności półprzewodników mających zastosowanie m.in. w laserach półprzewodnikowych. Jego aktualna aktywność naukowa to nowe materiały półprzewodnikowe takie jak: półprzewodnikowe lasery emitujące światło niebieskie i zielono-niebieskie, nanostruktury półprzewodnikowe, kropki i druty kwantowe oraz ich sieci.

Jest pionierem badań magnetycznych półprzewodników, które są podstawą spintroniki. Od wielu lat współpracuje z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie zajmującymi się nowymi materiałami półprzewodnikowymi, w tym z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie.

Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Oto niektóre z nich:

  • Członek zespołu badawczego National Magnet Lab at MIT: 1962-1966;
  • Profesor, Wydział Fizyki, Uniwersytet Purdue (USA): 1972-1986;
  • Przewodniczący, Materials Sciences Council, Purdue University: 1982-1984;
  • Dyrektor, Materials Research Laboratory, Purdue University: 1984-1985;
  • Professor, Marques Chair of Information Theory and Computer Technology, Department of Physics, University of Notre Dame (USA): od 1987 do chwili obecnej;

W 2002r. uzyskał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem ok. 600 publikacji naukowych. Liczba cytowań przekracza 10.000. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej