Prof. Su Mi Dahlgaard-Park, Prof. Jens J. Dahlgaard (Szwecja)

Prof. Jens Jörn Dahlgaard oraz Prof. Su Mi Dahlgaard Park są uznanymi w świecie autorytetami w dziedzinie kompleksowego zarządzania jakością (TQM - Total Quality Management).

Są także twórcami szkoły określanej jako Business Excellence, dostarczającej współczesnym przedsiębiorstwom rozwiązań w obszarze zarządzania zorientowanego na osiąganie doskonałości w biznesie.

Jako pierwsi zaproponowali pojęcia learnability, innovability, sustainability jako wyznaczniki funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw oraz społeczeństw opartych na wiedzy. Ponadto są organizatorami jednej z największych w świecie konferencji nt. Quality Management and Organisational Development.

Prof. Jens J. Dahlgaard jest przewodniczącym rady naukowej prestiżowego czasopisma The International Journal of Total Quality Management and Business Excellence. Ponadto prof. Jens J. Dahlgaard jest współautorem książki przetłumaczonej na język polski i wydanej w 2004 roku przez PWN pt. Podstawy zarządzania jakością (Fundamentals of TQM). Książka ta znalazła szerokie uznanie w Polsce i stała się jednym z podstawowych podręczników akademickich wykorzystywanych w kształceniu na kierunkach menedżerskich, w szczególności na specjalności Zarządzanie jakością oraz studiach podyplomowych o tej tematyce. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej