Prof. Andrzej Turowski (Francja)

Mieszkający w Paryżu Profesor Turowski jest wybitnym znawcą polskiej i rosyjskiej awangardy, którym poświęcił kilka książek (m. in. Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej 2000, Malewicz w Warszawie: rekonstrukcje i symulacje, 2002) i ponad 200 artykułów.

Profesor Turowski ukończył prawo i historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do 1983 roku pracował w Instytucie Historii Sztuki UAM. W latach 70. Turowski współtworzył program artystyczny warszawskiej Galerii Foksal. Pracował też z teatrem Cricot 2 Tadeusza Kantora. W 1984 roku wyjechał na stałe do Francji, gdzie rozpoczął pracę w Ecole de l'Architecture de la Vilette w Paryżu. Rok później zdobył nominację profesorską w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Clermont Ferrand II. Następnie objął katedrę sztuki nowoczesnej na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon. W zeszłym roku przeszedł na emeryturę. Mieszka w Paryżu.

Był współorganizatorem wielkich międzynarodowych ekspozycji, w tym światowej wystawy konstruktywizmu (1976), sztuki racjonalistycznej we Włoszech (1989), "Europa, Europa" we Niemczech (1994, z Ryszardem Stanisławskim) czy "Czasy skończone! Historii już nie ma" w Tulonie (lipiec - wrzesień 2004)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej