Prof. Wolfgang Hoelderich (Niemcy)

Profesor Wolfgang F. Hoelderich wniósł znaczący wkład do osiągnięć chemii przemysłowej i inżynierii chemicznej, w tym do innowacyjnych procesów produkcyjnych z udziałem heterogenicznych katalizatorów. Prof. Hoelderich studiował i doktoryzował się na Uniwersytecie w Karlsruhe, by następnie podjąć badania na Massachusetts Institute of Technology.

Od 1978 do 1992 roku zajmował się badaniami katalizatorów w firmie BASF AG, co zaowocowało szeregiem znaczących odkryć w zakresie przemysłowego zastosowania zeolitów. W kwietniu 1992 roku został dyrektorem Instytutu Technologii Chemicznej i Katalizy Heterogenicznej w Uniwersytecie Technicznym w Aachen (Department of Chemical Technology and Heterogeneous Catalysis at the RWTH Aachen University).

W ostatnich latach zajmuje się reakcjami syntezy półproduktów chemicznych i chemikaliów na drodze przyjaznych dla środowiska reakcji z udziałem katalizatorów.

Prof Hoelderich opublikował ponad 250 prac naukowych, około 200 patentów a także redagował cztery książki naukowe. Prof. Hoelderich jest laureatem licznych nagród - z najważniejszych należy wymienić te nadawane przez przemysł chemiczny: Dow Endowment (Dow Chemicals, 2004) i E. V. Murphree Award in Industrial and Engineering Chemistry by the American Chemical Society (ACS) (ExxonMobil Research and Engineering Company, 2007).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej