Konkurs Zielony Poznań

Program Zielony Poznań

Już od 30 lat, w ramach programu "Zielony Poznań", Prezydent miasta Poznania wyróżnia właścicieli najpiękniejszych ogrodów, tarasów czy balkonów, doceniając tym samym wkład poznaniaków w tworzenie miasta zielonego i przyjaznego mieszkańcom. Te małe zielone oazy, tworzone z troską i pasją, mają ogromny wpływ na podnoszenie estetyki przestrzeni miejskiej, ale co równie ważne - są przykładem na to, że każdy z nas ma wpływ na zieleń w miejscu zamieszkania i pracy.

Chcąc zachęcić mieszkańców do tworzenia przydomowych stref zieleni, organizujemy doroczny konkurs "Zielony Pozanń". Konkurs skierowany jest do właścicieli przydomowych ogrodów, tarasów i balkonów, użytkowników działek ROD oraz zarządców nieruchomości z terenu miasta Poznania.

Program obejmuje również działania edukacyjne pod nazwą Akademia "Zielony Poznań". Akademia - to cykl wydarzeń skierowanych do przyszłych i obecnych sympatyków oraz pasjonatów zieleni. Tematyka wydarzeń dotyczy m.in. nowych trendów w projektowaniu i uprawach, a także obejmuje organizację "zielonych warsztatów" oraz lekcji przyrody dla dzieci.

Zapraszamy wszystkich miłośników zieleni do udziału w dorocznym konkursie oraz do korzystania z inspiracji przygotowanych w ramach wydarzeń edukacyjnych! Własny zielony zakątek daje nie tylko ogromną satysfakcję, ale co ważne - pozytywną energię jego twórcom i odbiorcom.

Organizatorem programu jest Miasto Poznań - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.


Komunikat w sprawie organizacji XXXI edycji konkursu "Zielony Poznań"

W związku z kalendarzem wyborczym i wyznaczonym terminem wyborów osiedlowych przypadających na 12 maja br. jesteśmy zobligowani do zmiany regulaminu i harmonogramu organizacji konkursu z uwagi na czas potrzebny do powołania w radach nowych komisji ds. oceny i wyboru obiektów zgłoszonych do I etapu w konkursie "Zielony Poznań", a następnie powołania składów nowych komisji zarządzeniem oraz wydaniem stosownych upoważnień.

W związku z tym przyjmowanie nowych kart zgłoszeń do XXXI edycji konkursu oraz harmonogram organizacji konkursu "Zielony Poznań" na rok 2024 podamy w późniejszym terminie.

Wzory nowych formularzy kart zgłoszeń oraz regulamin będzie dostępny na tej stronie w zakładce do pobrania.


Konkurs Zielony Poznań -jubileusz z klimatem - rozstrzygnięcie XXX edycji konkursu Zielony Poznań

W tym roku już po raz trzydziesty Prezydent Miasta Poznania ZAPROSIŁ mieszkańców Poznania
do wzięcia udziału w konkursie "Zielony Poznań" na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy. Konkurs na stałe wpisał się w historię miasta i wciąż zadziwia liczbą uczestników zakochanych w swoich zielonych zakątkach. W trzydziestu edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział blisko 95 tys. uczestników.

Konkurs "Zielony Poznań" jest żywym przykładem na to, że każdy z mieszkańców może mieć wpływ na zieleń w mieście. Pokazuje również, że małe zielone przestrzenie, zadbane i ukochane przez mieszkańców stanowią nie tylko element zieleni miejskiej, ale również spełniają bardzo ważną funkcję społeczną przyjazną rodzinom i seniorom, stwarzając możliwość rozwijania pasji. Dzięki ciężkiej pracy uczestników powstają w Poznaniu wyjątkowe miejsca rodzinnych spotkań, wypoczynku i ucieczki od zgiełku miasta.

Pomysłowość poznanianek i poznaniaków jest ogromna. Aranżacje ogrodowe połączone z nieustającą pasją do roślin, tworzenie zielonych przestrzeni sprzyjających mieszkańcom, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów i warzyw, pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej z kompozycjami kwiatowymi - świadczą o nieustającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni. Uczestnicy zgłaszając swoje obiekty do konkursu wykazali się dużym zaangażowaniem w ekologiczne podejście do środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialnością za jego stan.

Wśród wyróżnionych znalazł się obiekt "pani Anny i pani Bożeny, które z wielkim zapałem tworzą ogród przy kamienicy, ciesząc się jednocześnie z każdej chwili w nim spędzonej i korzystając z terapeutycznego odziaływania roślin. Przestrzeń ta staje się także przyjazna dla stymulowania zmysłów innych mieszkańców" - tłumaczy dr hab. Agnieszka Krzymińska-Bródka, prof. UPP   w Poznaniu.

W konkursie przyznano również wyróżnienie Dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu za "Gatunki rodzime wśród roślin ogrodowych". Jak wyjaśnia dr hab. Justyna Wiland-Szymańska,prof. UAM w Poznaniu "rośliny jako organizmy produkujące materię poprzez fotosyntezę są podstawą łańcucha pokarmowego, który utrzymuje istnienie grzybów, owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków. W naszych ogrodach królują najczęściej jednak gatunki kwiatów, drzew i krzewów obce dla naszego kraju, z których większość nie jest jadalna dla rodzimych zwierząt. Dlatego tak istotnym jest uprawa na terenach zielonych także roślin występujących dziko w naturze w Polsce, ponieważ poprzez nie będziemy wspierać inne zależne od nich organizmy. Tegoroczna nagroda została przyznana przedszkolu, które wpaja te zasady dzieciom od najmłodszych lat i może być pozytywnym przykładem dla wszystkich właścicieli ogrodów".

W XXX edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 2 700 obiektów. Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację XXX edycji konkursu ufundował Prezydent Miasta Poznania oraz partnerzy: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Veolia Energia Poznań S.A.,Wielkpolska Gildia Rolno-Ogrodnicza w Poznaniu, Garden Spot,Szkółka Drzew, Krzewów Ozdobnych i Róż Wybicki, Vilmorin Garden, Bricomarche-aleje Solidarności 47-Poznań,Firma Królik -rośliny cebulowe oraz Olandia Kraina Konferencji i Wypoczynku.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !!

Z okazji jubileuszu 30-lecia konkursu, dla wszystkich poznanianek i poznaniaków zakochanych w swoich zielonych oazach przygotowujemy specjalny cykl broszur edukacyjnych na temat ogrodnictwa przyjaznego środowisku i klimatowi. Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Załączniki


Wielokrotni Laureaci z 30 -tu edycji konkursu Zielony Poznań

W trzydziestu edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział blisko 95 tys. uczestników.
Z okazji jubileuszu 30-lecia konkursu Prezydent Miasta Poznania postanowił wyróżnić i wręczyć statuetki wielokrotnym laureatom z trzydziestu edycji konkursu, czyli tym, którym podium nie jest obce.
Dzięki ciężkiej pracy naszych uczestników powstają w Poznaniu wyjątkowe miejsca rodzinnych spotkań, wypoczynku i ucieczki od zgiełku miasta.
Wielokrotni laureaci zgłaszając swoje obiekty do konkursu niejednokrotnie wykazywali się dużym zaangażowaniem w ekologiczne podejście do środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialnością za jego stan.

Poznajmy naszych wielokrotnych laureatów:

w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne:

1. Restauracja "Umberto", Park Cytadela (Rada Osiedla Stare Winogrady)

8 krotny laureat ,  
   
XVII edycja 2010 r.,2 miejsce,

XVIII edycja 2011,1 miejsce, 

XX edycja 2013 r., 1 miejsce,

XXI edycja 2014 r., 1 miejsce,

XXIII edycja 2016 r.,1 miejsce,

XXV edycja 2018 r.  1 miejsce,

XXVI edycja 2019 r. I miejsce

XXIX- edycja 2022 r. I miejsce

 2. Przedszkole nr 174 ,im. Królewny  Śnieżki  (Rada Osiedla Piątkowo-Północ)

 7 krotny

XIX edycja 2012 r. 2 miejsce,

XXII edycja 2015 r. 2 miejsce,

XXIII edycja 2016 r., 3 miejsce,

XXIV edycja 2017 r. 2 miejsce,

XXV edycja 2018 r. 2 miejsce,

XXVII edycja 2020 r. 1 miejsce,

XXVIII edycja 2021 r. 2 miejsce.

w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna :

1. Pani Alina Kasprzak  (Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ) 

4 krotna laureatka

XIX edycja 2012 r. 3 miejsce,

XX edycja 2013 r. 1 miejsce,

XXVI edycja 2019 r. 3 miejsce,             

XXVIII edycja 2021 r. 2 miejsce

2. Państwo Dorota i Maciej Majewscy (Rada Osiedla św.Łazarz)

5 krotni laureaci

XXIII edycja 2016 r. 3 miejsce,

XXIV edycja 2017 r. 2 miejsce,

XXV edycja 2018 r. 2 miejsce,

XXVII edycja 2020 r. 2 miejsce,

XXIX edycja 2022 r. 3 miejsce

w kategorii ogrody przydomowe:

1. Pani Krystyna Skalska (Rada Osiedla Starołęka-Minikowo)

-  5  krotna laureatka

XXIV edycja 2017 r. 3 miejsce,

XXV edycja 2018 r. 2 miejsce,

XXVII edycja 2020 r. 2 miejsce,

XXVIII edycja 2021 r. 3 miejsce,

XXIX edycja 2022 r. 2 miejsce

w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych:

1.  Pani Mariola Sitz-Nogaj ROD im."Urodza"

- 3 krotna laureatka 1 miejsca

XXIII edycja 2016 r. 1 miejsce,

XXV edycja 2018 r. 1 miejsce,

XXVIII edycja 2021 r. 1 miejsce

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wielu inspiracji w swoich zielonych przestrzeniach.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wielokrotnych laureatów.

Załączniki


Konkurs Zielony Poznań w liczbach
Konkurs "Zielony Poznań" wpisuje się w edukację ekologiczną i działania prośrodowiskowe ze zmianą zachowań społeczeństwa na proekologiczne.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów gospodarczych wszystkich sektorów, uczestników konkursu, którzy zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, pasy zieleni, zielone dachy, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz sympatyków i pasjonatów zieleni.

W trzydziestu edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział blisko 95 tys. uczestników.

Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań, podwyższając walory estetyczne, jakość życia społeczności lokalnych oraz odgrywają ważną rolę w urbanistyce i klimacie miasta.

Konkurs "Zielony Poznań" jest żywym przykładem, że poprzez udział uczestników wpływa na świadomość i kształtowanie postaw proekologicznych oraz dbałość o estetykę naszego zielonego miasta.

Przejawem tego działania jest zamiłowanie poznaniaków do przyrody oraz wielkiej troski jaką darzą swoje najbliższe otoczenie.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1994 r. i zgromadziła nieco ponad 160 obiektów.
Nabór do XXV edycji konkursu zakończył się liczbą aż 7 152 obiektów zgłoszonych do rywalizacji.

Na przestrzeni 30 lat taka liczba zgłoszeń to rekord.

W trzydziestu edycjach Komisja konkursowa wyłoniła 373 laureatów 1,2,3 miejsca w pięciu kategoriach, w tym :

90 Laureatów 1,2,3 miejsca w kategorii: balkony balkony, tarasy, loggie i okna,
97 Laureatów 1,2,3 miejsca w kategorii ogrody przydomowe,
90 Laureatów 1,2,3 miejsca w kategorii zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
94 Laureatów 1,2,3 miejsca w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
11 Laureatów 1,2,3 miejsca w kategorii pasy zieleni

W XXX edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 2 700 obiektów w tym:

w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne 286 obiektów;

w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna 581 obiektów;

w kategorii ogrody przydomowe 448 obiektów,

w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych 1 330 obiektów oraz 29 obiekty ze stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,

w kategorii pasy zieleni 24 obiektów,

w kategorii zielone dachy 1 

oraz 1 ogród społeczny, które rywalizowały o Tytuł Prezydenta na najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu.

W pierwszym etapie  zgłoszone obiekty oceniali przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców. Najwyżej punktowane obiekty przeszły do etapu drugiego, w którym powołana przez prezydenta Poznania Miejska Komisja Konkursowa - złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta dokonała oceny i wyboru spośród 80 obiektów zakwalifikowanych do II etapu XXX edycji konkursu. Miejska Komisja Konkursowa na podstawie przyznanej punktacji zarekomendowała Prezydentowi Miasta Poznania 14 laureatów w pięciu kategoriach, przyznała 3 wyróżnienia, w tym 1 wyróżnienie za "Gatunki rodzime wśród roślin ogrodowych" Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz 1 wyróżnienie Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych ,Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za działania ogrodowe służące hortiterapii biernej mieszkańców.

Laureatów tegorocznej XXX edycji konkursu Zielony Poznań poznamy podczas uroczystej jubileuszowej Gali Finałowej, która odbędzie się w listopadzie br.

Załączniki


XXX edycja konkursu "Zielony Poznań" -jubileusz z zielonym klimatem !

"Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna, a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce zakwitnie". Wiosna pozytywnie nastraja, co daje nam siłę do podejmowania nowych wyzwań i pomysłów w naszych zielonych zakątkach. Pierwsze oznaki wiosny w ogrodzie to różnorodność barw,  dni stają się coraz cieplejsze i dłuższe zachęcając do wspólnego spędzenia czasu w zielonych przydomowych ogródkach.

Jeśli posiadasz balkon, taras, ogród przydomowy z ciekawymi roślinami na terenie miasta Poznania?

Zgłoś się do konkursu i zdobądź cenne nagrody!

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca.

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49

Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny.

Jak oceniane są obiektów w konkursie?

Obiekty konkursowe oceniane są w sześciu kategoriach:

  • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
  • balkony, tarasy, loggie i okna,
  • ogrody przydomowe, 
  • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
  • pasy zieleni,
  • zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego i miejskiego.

I etap osiedlowy- zgłoszone obiekty oceniane będą przez (do 20 lipca br.) przedstawicieli rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.

II etap miejski - najwyżej ocenione obiekty oceniane będą przez Miejską Komisję Konkursowa złożoną z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta, a wybór (do 30 sierpnia br.) najciekawszych i najwyżej punktowanych obiektów zgłoszonych w sześciu kategoriach konkursu Miejska Komisja Konkursowa zarekomenduje Prezydentowi Miasta Poznania.
W konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).
W tym roku zostaną przyznane wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pn. "Gatunki rodzime wśród roślin ogrodowych" oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej".
Konkurs "Zielony Poznań" ma już 30 lat i na trwale wpisał się w pamięć naszym mieszkańcom, którzy z wielkim zamiłowaniem, troską i dbałością podchodzą do przyrody i swojego najbliższego otoczenia. Pomysłowość uczestników spośród obiektów poszczególnych kategorii jest ogromna: ogrody z tajemniczymi zakątkami, przyjazne wypoczynkowi i bioróżnorodności, z interesującymi wydzielonymi przestrzeniami ogrodowymi, działkami z artystycznymi aranżacjami, balkonami z ciekawą uprawą z oryginalnym prowadzeniem i efektownym doborem roślin, czy ukwiecone pasy zieleni, oraz zieleniec z przestrzenią przyjazną mieszkańcom świadczą o nieustającej pasji do roślin i dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.
Z okazji 30-lecia konkursu planujemy organizację jubileuszowego programu, który będzie zawierać cykl działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców wrażliwych na piękno natury, szeroko pojętą zieleń w mieście i ochronę przyrody. W ramach programu zrealizowane zostaną: warsztaty w terenie dla mieszkańców Poznania, akcje edukacyjne z koncertem z zielenią w tle "Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem", cykl publikacji: broszura, akcja internetowa w postaci filmu edukacyjnego, akcja plenerowa "Zielone malowanie". Wszystkie zaplanowane działania mają zachęcić mieszkańców i rozbudzić ciekawość do poznawania świata przyrody oraz zachęcić do samodzielnego tworzenia i dbałości o miejsca zieleni w mieście.
W dotychczasowych 29 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 93 tys. uczestników. Nagrody dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" ufundował prezydent Poznania oraz partnerzy konkursu: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Organizatorem konkursu "Zielony Poznań" jest Miasto Poznań - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Załączniki


"Zielony Poznań" - znamy laureatów  XXIX edycji konkursu

W tym roku już po raz dwudziesty dziewiąty Prezydent Miasta Poznania zaprosił mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konkursie "Zielony Poznań".Konkurs na stałe wpisał się w historię miasta i wciąż zadziwia liczbą uczestników zakochanych w swoich ogrodach, tarasach czy innych miejscach zieleni. "O zieleni w mieście decyduje nie tylko liczba parków czy skwerów, ale również, a może przede wszystkim, ogrody przydomowe czy działkowe, kwieciste tarasy i balkony - czyli te miejsca, które z wielką troską
i zaangażowaniem są tworzone i pielęgnowane przez samych mieszkańców" - powiedział Jędrzej Solarski, Zastępca Prezydenta miasta Poznania. "Gratuluję wszystkim laureatom
i wyróżnionym i dziękuję za Państwa pracę i zaangażowanie w upiększaniu naszego miasta" - dodał.Przebywanie wśród zieleni wpływa pozytywnie na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka, a także jego relacji międzyludzkich. Korzyści wynikające z przebywania w otoczeniu roślin i aktywności w zakresie ich uprawy i pielęgnacji służą lepszej jakości życia. Rywalizacja konkursu składała się z dwóch etapów - osiedlowego i miejskiego. W pierwszym z nich zgłoszone obiekty oceniali przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców. Najwyżej punktowane obiekty przeszły do etapu drugiego, w którym powołana przez prezydenta Poznania Miejska Komisja Konkursowa - złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Okręgowego Zarządu PZD, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta dokonała oceny 82 obiektów, a spośród nich wyłoniono 15 laureatów w poszczególnych kategoriach oraz przyznała 11 wyróżnień, w tym wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu UAM w Poznaniu za "Zieleń i woda" oraz wyróżnienie Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za zieleniec przydatny do hortiterapii czynnej i biernej.
Jak co roku i tym razem wybór laureatów i wyróżnionych był niezwykle trudny. Obiekty zgłoszone do 29. edycji konkursu w poszczególnych kategoriach miały różny styl. Pojawiły się ogrody z tajemniczymi zakątkami, przyjazne wypoczynkowi i bioróżnorodności,
z interesującymi wydzielonymi przestrzeniami ogrodowymi, działki - z artystycznymi aranżacjami, balkony - z ciekawą uprawą i oryginalnym prowadzeniem i efektownym doborem roślin, ukwiecone pasy zieleni, czy zieleniec - z przestrzenią przyjazną mieszkańcom.
Uczestnicy zgłaszając swoje obiekty do konkursu wykazali się dużym zaangażowaniem
w pomysły, aranżacje, pracę oraz ekologiczne podejście do środowiska przyrodniczego
i odpowiedzialnością za jego stan.W tegorocznym konkursie przyznane zostały dwa wyróżnienia specjalne. Wyróżnienie Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznano za "zieleniec pomiędzy blokami, utworzony
i utrzymywany  dużym nakładem pracy i starannością. Zieleniec stanowi miejsce przyjazne dla mieszkańców, przechodniów i małych zwierząt oraz jest przydatny dla hortiterapii biernej
i czynnej" - tłumaczy Pani Profesor UPP  dr hab. Agnieszka Krzymińska-Bródka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Wyróżnienie Dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu za "Zieleń i wodę" przyznano ogrodowi, w którym w niezwykle estetyczny sposób połączone zostały elementy naturalne i sztuczne, tworząc finalnie kompozycję naturalistyczną, będącą doskonałym miejscem wytchnienia. "Pięknie ułożone kamienie, nasadzenia roślin wodnych i błotnych,a przede wszystkim samo oczko wodne stanowią oazę dla żywych organizmów, realizującą równocześnie zadania małej retencji. To wyróżnienie to podkreślenie wagi, że
w dobie zmieniającego się klimatu  i postępującej urbanizacji miast każde miejsce zielone,a szczególnie takie, w którym dostępna jest dla zwierząt woda, jest istotne z przyrodniczego punktu widzenia." - wyjaśnia profesor UAM dr hab. p. Justyna Wiland, dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. W dwudziestu dziewięciu edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 93 tys. uczestników.W XXIX edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 2 304 obiektów w tym:w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne 202 obiektów;w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna 500 obiektów;w kategorii ogrody przydomowe 472 obiektów,w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych 1 086 obiektów oraz 24 obiekty ze stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,w kategorii pasy zieleni 17 obiektów,w kategorii zielone dachy 1 oraz 2 ogrody społeczne, które rywalizowały o Tytuł Prezydenta na najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu.
Gala Finałowa 29. edycji konkursu "Zielony Poznań" odbyła się 16 listopada 2022 r. w Kolegium Zembala Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.      
Lista laureatów i wyróżnionych dostępna jest na stronach internetowych: www.poznan.pl oraz www.poznan.pl/zielonypoznan
Własny zielony zakątek daje ostoję, dzięki której można się wyciszyć i uciec od trudów codziennej pracy, a dodatkowo daje ogromną satysfakcję z osiągniętych efektów. Doceniając wkład poznaniaków w tworzenie miasta zielonego i przyjaznego mieszkańcom, wszystkich miłośników i sympatyków zieleni zapraszamy do udziału w warsztatach i spotkaniach organizowanych w ramach działań edukacyjnych pod nazwą Akademii Zielony Poznań oraz do udziału w kolejnych edycjach konkursu!
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy !!
Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację XXVIII edycji konkursu ufundował Prezydent Miasta Poznania oraz partnerzy Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Załączniki