Zielony Poznań

"Zielony Poznań" - znamy laureatów konkursu

Wiadomo już, którzy poznaniacy są właścicielami najpiękniejszych balkonów, tarasów, działek i przydomowych ogrodów. W tym roku w konkursie Zielony Poznań nagrodzono i wyróżniono ponad 20 osób i instytucji. Niestety, z racji sytuacji epidemicznej trzeba było zrezygnować z tradycyjnej gali.

- To już 27. edycja konkursu. Przez ten czas wzięło w nim udział ponad 90 tysięcy uczestników. Również w tym roku, pomimo pandemii, frekwencja dopisała. Wpłynęło ponad 3 tys. zgłoszeń. Jak zawsze, najwięcej dotyczyło ogródków działkowych, ale sporo było też zieleńców, balkonów czy tarasów. To oznacza, że dla mieszkańców Poznania bardzo ważna jest ekologia. Gratuluję nie tylko nagrodzonym, ale też wszystkim uczestnikom konkursu. Bardzo mi przykro, że w tym roku musimy to zrobić w sposób wirtualny. Jestem jednak przekonany, że w kolejnych latach spotkamy się w realu - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. 

- Konkurs "Zielony Poznań" jest skierowany do mieszkańców, ukwiecających swoje ogrody, działki i balkony, ale też firm i instytucji, które zielonymi aranżacjami upiększają miasto. Jego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zachęcenie do dbania o tereny zielone w miejscu zamieszkania i pracy - wyjaśnia Joanna Jajus, dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Rywalizacja składała się z dwóch etapów - osiedlowego i miejskiego. W pierwszym z nich zgłoszone obiekty oceniali przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców. Aranżacje z najwyższą punktacją przeszły do etapu drugiego, w którym Miejska Komisja Konkursowa - złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu PZD, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta - powołana przez prezydenta Poznania, wybierała najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty w sześciu kategoriach.

- Nagrodzone i wyróżnione obiekty wyróżniały się na tle architektury miasta indywidualnym podejściem do aranżacji. Ich twórców charakteryzowała duża pomysłowość, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów i warzyw oraz dbałość o estetykę połączoną z wielofunkcyjnością ogrodu. Pojawiły się pomysłowe elementy małej architektury z kompozycjami kwiatowymi oraz ogrody, które dobrze radzą sobie z trudnymi warunkami klimatycznymi, np. są odporne na suszę. Wśród wyróżnionych znalazła się tematyka hortiterapii czynnej z udziałem pracy człowieka w ogrodzie oraz hortiterapii biernej oddziaływującej pozytywnie na wszystkie nasze zmysły - tłumaczy Ewelina Murzydło z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej. 

W tym roku w rywalizacji wzięło udział 3 270 obiektów: 2 038 w kategorii działki na terenach Rodzinny Ogrodów Działkowych, 598 - w kategorii ogrody przydomowe, 437 - w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna, 185 - w kategorii zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne, 11 - w kategorii pasy zieleni oraz jeden w kategorii zielone dachy. Przyznano 12 tytułów laureata oraz 8 wyróżnień.

LISTA LAUREATÓW:

zieleńce:  

 • 1 miejsce - Przedszkole nr 174 im. "Królewny Śnieżki" (Rada Osiedla Jana III Sobieskiego)
 • 2 miejsce - Park Lawendowy PSM "Winogrady" Administracja Osiedla Zwycięstwa (Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ)
 • 3 miejsce - Agnieszka Brzozowska-Serwacińska (Rada Osiedla Piątkowo)

balkony:

 • 1 miejsce - Mateusz Purcel (Rada Osiedla Piątkowo)
 • 2 miejsce - Dorota i Maciej Majewscy (Rada Osiedla św. Łazarz)
 • 3 miejsce - Agnieszka Macowicz (Rada Osiedla Stare Żegrze)

ogród przydomowy:

 • 1 miejsce - Ewa Kraft-Pawlak (Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice)
 • 2 miejsce - Krystyna Skalska (Rada Osiedla Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo)
 • 3 miejsce - Małgorzata Tomaszewska (Rada Osiedla Podolany)

Rodzinne Ogrody Działkowe:

 • 1 miejsce - Bolesława i Janusz Stojek (ROD "im. Armii Poznań")
 • 2 miejsce - Michał Błaszczak (ROD "Sypniewo")
 • 3 miejsce - Aniela i Kazimierz Staszyk (ROD "Tramwajarz")

WYRÓŻNIENIA:

 • Wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM za "Ogród odporny na suszę" - Krystyna Skalska (Rada Osiedla Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo)        
 • Wyróżnienia Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
 1. Dom Readaptacji Społecznej dla osób Bezdomnych wraz z Noclegownią Stowarzyszenia MONAR WCPB za ogród sprzyjający hortiterapii czynnej (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec -Kobylepole)         
 2. Katarzyna Sklepik za przestrzeń sprzyjającą hortiterapii biernej (Rada Osiedla Nowe Winogrady Wschód)
 • Wyróżnienia w kategorii ogród przydomowy:

1.  Janina Saturniewicz za pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej (Rada Osiedla Świerczewo)

2.  Stanisław Latuszak za różnorodność roślin w ogrodzie (Rada Osiedla Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo) 

 • Wyróżnienie w kategorii działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - Elżbieta Krzyśka za estetykę, dbałość i wielofunkcyjność działki (ROD "Stokrotka")
 • Wyróżnienie w kategorii balkon - Urszula Molenda za spójność i harmonię kompozycji (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec -Kobylepole)
 • Wyróżnienie za krzewienie idei ogrodów społecznych - Ogród Szeląg (Rada Osiedla Stare Winogrady)

Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację 27. edycji konkursu ufundował Prezydent Miasta Poznania oraz partnerzy: Aquanet, Ogród Botaniczny UAM oraz Uniwersytet Przyrodniczy.

 AJ

Załączniki


XXVII edycja konkursu "Zielony Poznań" rozpoczęta!

W tym roku już po raz dwudziesty siódmy Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców oraz instytucje i firmy z Poznania do udziału w konkursie na najpiękniejsze poznańskie balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni, zielone dachy, najpiękniej ukwiecone elewacje oraz ogrody społeczne. Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny.

             
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 9 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działal­ności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Konkurs "Zielony Poznań" ma już 27 lat i na trwałe wpisał się w pamięć naszym mieszkańcom, którzy z zamiłowaniem i wielką troską podchodzą do przyrody i swojego najbliższego otoczenia. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które upiększają Poznań swoimi zielonymi i kwietnymi aranżacjami, przyczyniając się do  podwyższania walorów estetycznych miasta i utrwalenia wizerunku Poznania jako miasta zieleni.        

W dotychczasowych 26 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 85 tys. uczestników.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe (w tym np. budynki komunalne) oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów do udziału w 27. edycji konkursu "Zielony Poznań.

Poprzez udział w konkursie pokazujemy, że miasto Poznań jest Zielone, a zamiłowanie do zieleni i przebywanie wśród niej ma dla nas pozytywny wpływ.

Pomimo trudnej sytuacji z powodu COVID-19 pokażmy, że o zieleni nie należy zapominać, lecz stale o niej intensywnie, pięknie myśleć, mówić i o nią codziennie dbać!

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie - osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują w terminie do 20 lipca br. lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu - miejskiego.
Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego UAM
w Poznaniu, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania dokona oceny w terminie do 30 sierpnia br. najciekawszych i najwyżej punktowanych obiektów zgłoszonych w sześciu kategoriach konkursu.

W dwudziestu sześciu edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 85 tys. uczestników.

W XXVI edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 4 066 obiektów w tym:
w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne  212 obiektów;
w kategorii  balkony, tarasy, loggie i okna  598 obiektów;
w kategorii  ogrody przydomowe 575 obiektów,    
w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2 662 obiektów oraz
w kategorii pasy zieleni  15 obiektów.

W tym roku 1 podmiot ubiegał się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację

oraz o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu - 3 instytucje

Miejska Komisja Konkursowa na podstawie przyznanej punktacji wyłoniła  i zarekomendowała Prezydentowi Miasta Poznania 12 laureatów w poszczególnych kategoriach oraz 9 wyróżnień. Miejska Komisja Konkursowa przyznała 2 wyróżnienia za "Ogród miododajny" oraz "Zieleń przyjazna pszczołom" Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodzone i wyróżnione obiekty zgłoszone do XXVI edycji konkursu  wyróżniały się na tle architektury miasta i wśród pozostałych obiektów indywidualnym podejściem do aranżacji swoich ogrodów, balkonów, zieleńcy. Każdy z obiektów poszczególnych kategorii miał inny wymiar pomysłów: kolekcjonerski, terapeutyczny, wertykalny, wielofunkcyjny, bajkowy, wielownętrzowy.

Załączniki