Zielony Poznań

Wiemy już, kto otrzymał nagrody i wyróżnienia w miejskim konkursie na najlepsze aranżacje przydomowych ogródków, balkonów, zieleńców i elewacji. W 28. edycji wydarzenia kapituła uhonorowała blisko 20 osób i instytucji. Ze względu na pandemię tradycyjna gala nie mogła się odbyć.

- W tym roku do konkursu wpłynęło ponad 2,5 tys. zgłoszeń. Świadczy to o tym, że dla mieszkańców zielony, kolorowy i ekologiczny Poznań to bardzo ważna rzecz - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. - Chcę podziękować wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom i wyróżnionym. Mam nadzieję, że już za rok będziemy mogli spotkać się stacjonarnie, podczas tradycyjnej gali rozdania nagród - dodaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=O0IhRGUG1DQ

- Jak co roku konkurs był skierowany do mieszkańców, ukwiecających swoje ogrody, działki i balkony, ale też firm i instytucji, które zielonymi aranżacjami upiększają miasto. Poprzez nagrodzenie autorów najlepszych realizacji, chcemy kształtować postawy proekologiczne oraz zachęcać do dbania o tereny zielone w miejscu zamieszkania i pracy - zaznacza Joanna Jajus, dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP.

Rywalizacja składała się z dwóch etapów - osiedlowego i miejskiego. W pierwszym z nich zgłoszone obiekty oceniali przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców. 

78 aranżacji z najwyższą punktacją przeszło do etapu drugiego, w którym powołana przez prezydenta Poznania Miejska Komisja Konkursowa - złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Okręgowego Zarządu PZD, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta - wybierała najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty. Spośród nich wyłoniono te, które wyróżniają się na tle architektury miasta i odznaczają indywidualnym charakterem. Finalnie przyznano 14 tytułów laureata oraz 5 wyróżnień.

LISTA LAUREATÓW

w kategorii zieleńce:

1 miejsce - Anna Jankiewicz i Bożena Rzadkiewicz (Łazarz)

2 miejsce - Przedszkole nr 174 im. "Królewny Śnieżki" (Piątkowo Północ)

3 miejsce - Barbara Wiśniewska (Piątkowo)

w kategorii balkony: 

1  miejsce - Adam Sokołowski (Jeżyce)

2  miejsce - Alina Kasprzak (Nowe Winogrady Północ)

3  miejsce - Robert Ciołkowski (Wilda)

w kategorii ogród przydomowy:

1  miejsce - Lidia Paluch (Krzyżowniki-Smochowice)

2  miejsce - Stanisław Latuszak (Starołęka-Minikowo)

3  miejsce - Krystyna Skalska (Starołęka-Minikowo)

3 miejsce - Anna Świadek (Starołęka-Minikowo)

w kategorii Rodzinne Ogrody Działkowe:

1 miejsce - Mariola Sitz  (ROD "Urodzaj")

2 miejsce - Halina i Bernard Szafczyk  (ROD "Mazurek")

2 miejsce - Halina i Janusz Lewczyńcy (ROD "Złotowska II")

3  miejsce - Halina Chwedoruk (ROD im. "A.Paszkowiaka")

WYRÓŻNIENIA  

Wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM za  "Zieloną Strefę Relaksu" dla: 

 • Stanisława Latuszaka (Starołęka-Minikowo)

- Wyróżnienie za "Zieloną Strefę Relaksu" ma na celu podkreślenie wagi, jaką rośliny odgrywają w życiu każdego człowieka - wyjaśnia prof. dr hab. Justyna Wiland z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM. - Jesteśmy przede wszystkim konsumentami roślin i korzystamy z różnych usług środowiskowych, których nam dostarczają. Znakomite jest jednak także ich znaczenie dla naszej psychiki, ponieważ potrzebujemy kontaktu z naturą w celu uzyskania wewnętrznego spokoju, doznania odprężenia od codziennego stresu i odzyskania pełni sił witalnych. Dlatego też warto pamiętać, że miejsce relaksu powinno być nie tylko piękne architektonicznie, ale i otoczone dużą ilością zieleni, ponieważ inaczej nie spełni ono swojej funkcji - dodaje.     

Wyróżnienie Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych ,Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla:

Barbary Wiśniewskiej (Piątkowo) za ogród przydatny do hortiterapii biernej.

- Ogród przy bloku stanowi enklawę przyjemną nie tylko dla właścicielki, pani Barbary, ale także dla innych mieszkańców i przechodniów, dając możliwość stymulowania zmysłu wzroku, dzięki czemu jest przydatny dla hortiterapii biernej - tłumaczy prof. dr hab. Agnieszka Krzymińska, kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.   

Wyróżnienie Miejskiej Komisji Konkursowej w kategorii ogród przydomowy dla:

 • Beaty Janus-Białej - za ogrodową wielofunkcyjność (Wola)

Wyróżnienie Miejskiej Komisji Konkursowej w kategorii balkon dla:

 • Urszuli Molendy - za nieustającą pasję do roślin (Antoninek-Zieliniec-Kobylepole)

Wyróżnienie Miejskiej Komisji Konkursowej w kategorii zieleniec dla:

 • Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Smolnej 13 - za zieloną przestrzeń sprzyjającą mieszkańcom (Główna)

W tym roku w rywalizacji wzięło udział łącznie 2 612 obiektów: 1 501 w kategorii działki na terenach Rodzinny Ogrodów Działkowych, 465 - w kategorii ogrody przydomowe, 426 - w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna, 207 - w kategorii zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne, 13  - w kategorii pasy zieleni oraz jeden w kategorii zielone dachy.

Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację 28. edycji konkursu przekazał Prezydent Miasta Poznania oraz partnerzy: Ogród Botaniczny UAM oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Załączniki


XXVIII edycja konkursu "Zielony Poznań" rozpoczęta!

"Wiosna, wiosna ach to Ty!" tymi słowami chcemy rozpocząć 28 edycję konkursu "Zielony Poznań"

Poznanianki i poznaniacy jeśli macie ukwiecony, zazieleniony balkon, taras, ogród przydomowy z ciekawymi roślinami? Zgłoś się do konkursu i zdobądź cenne nagrody!

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca. 

Konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego i miejskiego.   

W pierwszym z nich zgłoszone obiekty oceniają (do 20 lipca) przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców. Najwyżej ocenione przechodzą do etapu drugiego - miejskiego. Tam Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta wybierze (do 30 sierpnia) najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu. Są to: 

 • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
 • balkony, tarasy, loggie i okna,
 • ogrody przydomowe, 
 • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
 • pasy zieleni,
 • zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

W konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).

Ponadto jak co roku przyznawane są wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii  i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej".

Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny.       
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działal­ności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Konkurs "Zielony Poznań" ma już 28 lat i na trwałe wpisał się w pamięć naszym mieszkańcom, którzy z wielką troską i dbałością podchodzą do przyrody i swojego najbliższego otoczenia.

Pomysłowość poznanianek, poznaniaków spośród obiektów poszczególnych kategorii jest ogromna: aranżacje, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów, warzyw, pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej z kompozycjami kwiatowymi oraz ogrody odporne na suszę świadczą o kształtowaniu postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania.

W dotychczasowych 27 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 80 tys. uczestników.

Pomimo trudnej sytuacji z powodu CIVID-19 pokażmy, że zieleń ma dla nas pozytywny wpływ i należy o nią codziennie dbać!         

Razem możemy więcej dla zieleni w mieście!

Nagrody dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" ufundował prezydent Poznania oraz partnerzy konkursu: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców.

Załączniki


"Zielony Poznań" - znamy laureatów konkursu

Wiadomo już, którzy poznaniacy są właścicielami najpiękniejszych balkonów, tarasów, działek i przydomowych ogrodów. W tym roku w konkursie Zielony Poznań nagrodzono i wyróżniono ponad 20 osób i instytucji. Niestety, z racji sytuacji epidemicznej trzeba było zrezygnować z tradycyjnej gali.

- To już 27. edycja konkursu. Przez ten czas wzięło w nim udział ponad 90 tysięcy uczestników. Również w tym roku, pomimo pandemii, frekwencja dopisała. Wpłynęło ponad 3 tys. zgłoszeń. Jak zawsze, najwięcej dotyczyło ogródków działkowych, ale sporo było też zieleńców, balkonów czy tarasów. To oznacza, że dla mieszkańców Poznania bardzo ważna jest ekologia. Gratuluję nie tylko nagrodzonym, ale też wszystkim uczestnikom konkursu. Bardzo mi przykro, że w tym roku musimy to zrobić w sposób wirtualny. Jestem jednak przekonany, że w kolejnych latach spotkamy się w realu - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. 

- Konkurs "Zielony Poznań" jest skierowany do mieszkańców, ukwiecających swoje ogrody, działki i balkony, ale też firm i instytucji, które zielonymi aranżacjami upiększają miasto. Jego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zachęcenie do dbania o tereny zielone w miejscu zamieszkania i pracy - wyjaśnia Joanna Jajus, dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Rywalizacja składała się z dwóch etapów - osiedlowego i miejskiego. W pierwszym z nich zgłoszone obiekty oceniali przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców. Aranżacje z najwyższą punktacją przeszły do etapu drugiego, w którym Miejska Komisja Konkursowa - złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu PZD, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta - powołana przez prezydenta Poznania, wybierała najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty w sześciu kategoriach.

- Nagrodzone i wyróżnione obiekty wyróżniały się na tle architektury miasta indywidualnym podejściem do aranżacji. Ich twórców charakteryzowała duża pomysłowość, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów i warzyw oraz dbałość o estetykę połączoną z wielofunkcyjnością ogrodu. Pojawiły się pomysłowe elementy małej architektury z kompozycjami kwiatowymi oraz ogrody, które dobrze radzą sobie z trudnymi warunkami klimatycznymi, np. są odporne na suszę. Wśród wyróżnionych znalazła się tematyka hortiterapii czynnej z udziałem pracy człowieka w ogrodzie oraz hortiterapii biernej oddziaływującej pozytywnie na wszystkie nasze zmysły - tłumaczy Ewelina Murzydło z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej. 

W tym roku w rywalizacji wzięło udział 3 270 obiektów: 2 038 w kategorii działki na terenach Rodzinny Ogrodów Działkowych, 598 - w kategorii ogrody przydomowe, 437 - w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna, 185 - w kategorii zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne, 11 - w kategorii pasy zieleni oraz jeden w kategorii zielone dachy. Przyznano 12 tytułów laureata oraz 8 wyróżnień.

LISTA LAUREATÓW:

zieleńce:  

 • 1 miejsce - Przedszkole nr 174 im. "Królewny Śnieżki" (Rada Osiedla Jana III Sobieskiego)
 • 2 miejsce - Park Lawendowy PSM "Winogrady" Administracja Osiedla Zwycięstwa (Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ)
 • 3 miejsce - Agnieszka Brzozowska-Serwacińska (Rada Osiedla Piątkowo)

balkony:

 • 1 miejsce - Mateusz Purcel (Rada Osiedla Piątkowo)
 • 2 miejsce - Dorota i Maciej Majewscy (Rada Osiedla św. Łazarz)
 • 3 miejsce - Agnieszka Macowicz (Rada Osiedla Stare Żegrze)

ogród przydomowy:

 • 1 miejsce - Ewa Kraft-Pawlak (Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice)
 • 2 miejsce - Krystyna Skalska (Rada Osiedla Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo)
 • 3 miejsce - Małgorzata Tomaszewska (Rada Osiedla Podolany)

Rodzinne Ogrody Działkowe:

 • 1 miejsce - Bolesława i Janusz Stojek (ROD "im. Armii Poznań")
 • 2 miejsce - Michał Błaszczak (ROD "Sypniewo")
 • 3 miejsce - Aniela i Kazimierz Staszyk (ROD "Tramwajarz")

WYRÓŻNIENIA:

 • Wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM za "Ogród odporny na suszę" - Krystyna Skalska (Rada Osiedla Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo)        
 • Wyróżnienia Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
 1. Dom Readaptacji Społecznej dla osób Bezdomnych wraz z Noclegownią Stowarzyszenia MONAR WCPB za ogród sprzyjający hortiterapii czynnej (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec -Kobylepole)         
 2. Katarzyna Sklepik za przestrzeń sprzyjającą hortiterapii biernej (Rada Osiedla Nowe Winogrady Wschód)
 • Wyróżnienia w kategorii ogród przydomowy:

1.  Janina Saturniewicz za pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej (Rada Osiedla Świerczewo)

2.  Stanisław Latuszak za różnorodność roślin w ogrodzie (Rada Osiedla Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo) 

 • Wyróżnienie w kategorii działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - Elżbieta Krzyśka za estetykę, dbałość i wielofunkcyjność działki (ROD "Stokrotka")
 • Wyróżnienie w kategorii balkon - Urszula Molenda za spójność i harmonię kompozycji (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec -Kobylepole)
 • Wyróżnienie za krzewienie idei ogrodów społecznych - Ogród Szeląg (Rada Osiedla Stare Winogrady)

Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację 27. edycji konkursu ufundował Prezydent Miasta Poznania oraz partnerzy: Aquanet, Ogród Botaniczny UAM oraz Uniwersytet Przyrodniczy.

 AJ

Załączniki


XXVII edycja konkursu "Zielony Poznań" rozpoczęta!

W tym roku już po raz dwudziesty siódmy Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców oraz instytucje i firmy z Poznania do udziału w konkursie na najpiękniejsze poznańskie balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni, zielone dachy, najpiękniej ukwiecone elewacje oraz ogrody społeczne. Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny.

             
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 9 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działal­ności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Konkurs "Zielony Poznań" ma już 27 lat i na trwałe wpisał się w pamięć naszym mieszkańcom, którzy z zamiłowaniem i wielką troską podchodzą do przyrody i swojego najbliższego otoczenia. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które upiększają Poznań swoimi zielonymi i kwietnymi aranżacjami, przyczyniając się do  podwyższania walorów estetycznych miasta i utrwalenia wizerunku Poznania jako miasta zieleni.        

W dotychczasowych 26 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 85 tys. uczestników.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe (w tym np. budynki komunalne) oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów do udziału w 27. edycji konkursu "Zielony Poznań.

Poprzez udział w konkursie pokazujemy, że miasto Poznań jest Zielone, a zamiłowanie do zieleni i przebywanie wśród niej ma dla nas pozytywny wpływ.

Pomimo trudnej sytuacji z powodu COVID-19 pokażmy, że o zieleni nie należy zapominać, lecz stale o niej intensywnie, pięknie myśleć, mówić i o nią codziennie dbać!

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie - osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują w terminie do 20 lipca br. lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu - miejskiego.
Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego UAM
w Poznaniu, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania dokona oceny w terminie do 30 sierpnia br. najciekawszych i najwyżej punktowanych obiektów zgłoszonych w sześciu kategoriach konkursu.

W dwudziestu sześciu edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 85 tys. uczestników.

W XXVI edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 4 066 obiektów w tym:
w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne  212 obiektów;
w kategorii  balkony, tarasy, loggie i okna  598 obiektów;
w kategorii  ogrody przydomowe 575 obiektów,    
w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2 662 obiektów oraz
w kategorii pasy zieleni  15 obiektów.

W tym roku 1 podmiot ubiegał się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację

oraz o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu - 3 instytucje

Miejska Komisja Konkursowa na podstawie przyznanej punktacji wyłoniła  i zarekomendowała Prezydentowi Miasta Poznania 12 laureatów w poszczególnych kategoriach oraz 9 wyróżnień. Miejska Komisja Konkursowa przyznała 2 wyróżnienia za "Ogród miododajny" oraz "Zieleń przyjazna pszczołom" Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodzone i wyróżnione obiekty zgłoszone do XXVI edycji konkursu  wyróżniały się na tle architektury miasta i wśród pozostałych obiektów indywidualnym podejściem do aranżacji swoich ogrodów, balkonów, zieleńcy. Każdy z obiektów poszczególnych kategorii miał inny wymiar pomysłów: kolekcjonerski, terapeutyczny, wertykalny, wielofunkcyjny, bajkowy, wielownętrzowy.

Załączniki