Dlaczego otwieramy zasoby?

Dlaczego? Bo tak rozwija się świat!

 • Zasoby treści i danych tworzone i gromadzone za publiczne pieniądze powinny być publicznie dostępne
 • Administracja nie ma monopolu na najlepsze rozwiązania systemów informacyjnych realizowanych dzięki nowym technologiom
 • Użytkownik wie najlepiej (lub powinien wiedzieć) jak wykorzystać informacje z domeny publicznej
 • Nie da się zbudować społeczności "smart city" bez aktywnej współpracy opartej na "dialogu równych" - czyli rozmowy opartej o dostęp do takiej samej wiedzy

Dla kogo?

Dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, czyli:

 • Mieszkańców i grup Mieszkańców (np. zorganizowanych w Rady Osiedli, Stowarzyszenia, NGO...)
 • Twórców stron internetowych, aplikacji mobilnych, nowych e-usług
 • Sektora MŚP: zachęta do wykorzystywania zasobów przy budowaniu swojej oferty biznesowej dla Mieszkańców

Jak? Wpisując zadanie do strategicznych działań Miasta

Najpierw - Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2030, uchwała RMP z dnia 11.05.2010 r. Po aktualizacji i ogłoszeniu "Strategii 2020 +" uchwałą Nr XLI/708/VII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. 1.2.16.  - wpisanie efektywnego wdrażania w Poznaniu koncepcji i rozwiązań z zakresu smart city do priorytetowych zagadnień i kluczowych zadań.

Jak? Rozszerzając API i dostęp do kolejnych zasobów

 • Zasoby poznan.pl (treści i usługi)
 • Zasoby bip.poznan.pl (treści)
 • Wybrane zasoby Systemu Informacji Przestrzennej (dane przestrzenne) - SIP to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych opisujących środowisko geograficzne przez podanie cech geograficznych i opisowych. Dane geograficzne określają położenie i kształt obiektów oraz zjawisk przestrzennych, natomiast dane opisowe je charakteryzują.
 • Web Services (możliwość integracji gotowych pakietów informacyjno-usługowych)
 • API e-usług
 • Przekierowania do stron miejskich jednostek i partnerów gdzie publikowane są zasoby do ponownego wykorzystania

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej