Prof Argye Hillis (USA) 11.06.2014

Profesor Argye Hillis jest profesorem neurologii, rehabilitacji i nauk o poznaniu na Johns Hopkins University w Baltimore, USA. Jej badania opierają się na obrazowaniu strukturalnym i funkcjonalnym w udarze mózgu zaraz po jego wystąpieniu do roku po udarze mózgu. Wykorzystuje szczegółowe badania języka i funkcji poznawczych. Jednocześnie zajmuje się obrazowaniem i metodami terapii pierwotnie postępującej afazji. Opublikowała ponad sto artykułów oryginalnych i napisała liczne rozdziały do książek. Jest redaktorem czołowych czasopism naukowych zajmujących się neurologią i udarem mózgu: Brain, Annals of Neurolog, Brain and Language.

Przed rozpoczęciem kariery medycznej zajmowała się rehabilitacją mowy i nadal specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń mowy wynikających z udaru mózgu oraz terapii afazji i zaburzeń o typie zaniedbywania stronnego. Ponad to jest kierownikiem programu szkolenia rezydenckiego oraz sekcji udarowej Departamentu Neurologii na Johns Hopkins University, jednego z czołowych światowych uniwersytetów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej