Prof. Josef Isensee (Niemcy) 12.06.2014

Profesor Josef Isensee (ur. 1937 r.) to światowej sławy konstytucjonalista i specjalista z zakresu nauki o państwie. Jest współautorem monumentalnej 10-tomowej pracy pt. "System Prawa Państwowego Republiki Federalnej Niemiec", będącej jednym z największych w historii dzieł z dziedziny prawa konstytucyjnego. Wieloletni kierownik Katedry Prawa Publicznego na Uniwersytecie w Bonn. Od 1986 r. członek rzeczywisty Reńskiej Akademii Nauk w Düsseldorfie. Laureat wielu wyróżnień, wśród których znajdują się Nagroda Karla Vosslera Wolnego Państwa Bawarii w uznaniu mistrzowskiego ("rangi literackiej") opanowania języka niemieckiego, Krzyż Zasługi Pierwszej Klasy Republiki Federalnej Niemiec oraz pierścień honorowy Görres-Gesellschaft. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1997 r.), visiting professor uniwersytetów w Jenie, Berlinie, Eichstätt-Ingolstadt.

Osiągnięcia Josefa Isensee wywarły znaczący wpływ na kształt niemieckiego konstytucjonalizmu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na teorii i dogmatyce prawa konstytucyjnego, w szczególności naczelnych zasadach ustrojowych oraz prawach podstawowych. Posiada on także znaczący dorobek naukowy z zakresu ogólnej nauki o państwie, doktryn politycznych i prawnych. W swoich badaniach porusza między innymi kwestię wpływu chrześcijaństwa na rozwój nowoczesnych państw konstytucyjnych. Uważa, że państwa te pojawiły się na podglebiu kultury chrześcijańskiej, a więc są jej pochodną.

Pobyt prof. Isensee w Poznaniu będzie okazją do wygłoszenia wykładu, istotnego ze względu na doświadczenia najnowszej historii Polski i Niemiec: "Czy możliwa jest godzina zero? Dylemat "nowego początku" przy przechodzeniu od dyktatury do demokracji". Po wykładzie odbędzie się dyskusja. Będzie to okazja do osobistego poznania oraz wymiany poglądów ze światowej sławy autorytetem z zakresu prawa konstytucyjnego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej