Prof. Vincent Merlin (Francja) 24.04.2014

Profesor nauk ekonomicznych Vincent Merlin z Université de Caen Basse-Normandie jest dyrektorem ds. badań naukowych w Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) France Ouest.

Pełni funkcję zastępcy dyrektora Centre de Recherche en Économie et Management (CREM), które tworzą badacze z Université de Caen Basse-Normandie oraz Université de Rennes 1 w Rennes. Jest członkiem stowarzyszenia naukowego « Travail, Emploi et Politiques Publiques », a także sekretarzem i skarbnikiem Society for Social Choice and Welfare.

Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Vincenta Merlina jest teoria gier i teoria społecznych wyborów.

W 1996 r. obronił rozprawę doktorską pt. « L'agrégation des préférences individuelles : les règles positionnelles itératives et la méthode de Copeland », która została uznana za najlepszą pracę doktorską we Francji w prestiżowym konkursie l'Association Française de Sciences Economiques.

W latach 2006-2013 był wydawcą stowarzyszonym numerów specjalnych czasopisma Social Choice and Welfare oraz książki Fleurbaey M., Lepelley D., Merlin V., "Introduction to the Special Issue on New Developments in Social Choice and Welfare Theories", 2011.

Prof. Vincent Merlin jest autorem lub współautorem bardzo cenionych artykułów, w tym:

Bervoets S., Merlin V., "Gerrymander‐proof representative democracies", International Journal of Game Theory, 41:473-488, 2012.

Congar R., Merlin V., "A characterization of the maximin rule in the context of voting", Theory and Decision, 72‐1, p 131‐124, 2012.

Diss M., Louichi A., Merlin V., Smaoui H., An example of probability computations under the IAC assumption: The stability of scoring rules, Mathematical Social Sciences 64‐1, p 57‐66, 2012.

Lepelley D., Merlin V., Rouet J.‐L., "Three ways to compute accurately the probability of the referendum paradox", Mathematical Social Sciences 62, p 28‐33, 2011.

Na uwagę zasługują także Jego publikacje popularno-naukowe:

Feix M. Lepelley D., Merlin V., Rouet J.-L., «Voter équitable dans l'Europe à 27», La Recherche, n°406, Mars 2007.

Merlin V., Valognes F., « Vote, Paradoxe et Géométrie », Quadrature, 2006.

Feix M., Lepelley D., Merlin V., Rouet J.-L., « Courrier des lecteurs », La Recherche, 2005.

Prof. Vincent Merlin będzie gościem Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w dniach od 23 do 27 kwietnia 2014 r.

W trakcie wizyty w Poznaniu w ramach Programu "Akademicki i naukowy Poznań" prof. Vincent Merlin wygłosi otwarty wykład na temat: "What is the best way to vote in the European Union? Lessons from Social Choice Theory and Game Theory" (24.04.2014 r.; godz. 12.00, Aula UEP).

W dn. 25.04.2014 r. wystąpi z referatem na Konferencji im. profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej Szkoły Ekonometrii i Ekonomii Matematycznej.

Natomiast w dn. 26.04.2014 r. wygłosi wykład nt. "The probability of the referendum paradox in mixed electoral systems" dla doktorantów Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (godz. 10.00, s. 0031A).

Ponadto prof. Vincent Merlin odbędzie konsultacje naukowe z pracownikami i doktorantami Katedry Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej informacji: http://www.unicaen.fr/crem/merlin.php.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej