Bibliografia zawartości Kroniki Miasta Poznania 1923-2022

"Kronika Miasta Poznania" w 2023 roku obchodzi stulecie swego istnienia. Czasopismo, początkowo wydawane w trybie comiesięcznym, od 1927 roku do dziś funkcjonuje jako kwartalnik. Bibliografia wydana w roku jubileuszowym przedstawia dorobek mijającego stulecia, pokazując skalę tematyki i problematyki obecnej na łamach "Kroniki" - jednego z podstawowych źródeł wiedzy w zakresie szeroko rozumianej historii i kultury Poznania. Tom zbiera wszystkie teksty opublikowane w czasopiśmie w latach 1923-2023, stanowiąc uzupełnienie wydanej w 1998 roku Bibliografii zawartości "Kroniki Miasta Poznania" 1923-1997.

Załączniki