Konkursy i plebiscyty

Konkurs 30/30 na najlepszą okładkę płytową 2023

Niezmiennie od 10 lat celem konkursu jest wybranie 30 najlepszych projektów graficznych okładek płytowych minionego roku. Trafią one na wystawę pokonkursową, która odbędzie się latem w Galerii na Dziedzińcu Starego Browaru w Poznaniu.

Kryteriami oceny okładek będą, m.in. walory artystyczne, oryginalność pomysłu, jakość typografii, warsztat, spójność koncepcji graficznej z treścią muzyczną.

Jury konkursu przyzna trzy nagrody główne, Nagrodę im. Rosława Szaybo oraz Nagrodę Specjalną za Edytorstwo. Kontynuowana będzie także idea Nagrody Publiczności, której laureat zostanie wyłoniony w drodze głosowania osób odwiedzających Galerię w czasie wystawy pokonkursowej.

Zwycięzców konkursu poznamy podczas wernisażu wystawy, który odbędzie się w czerwcu 2024 roku.

Zgłoszenia do: 24.03.2024 r.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin pod adresem: konkurs3030.pl

---------

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Poznania

Patronat medialny: Radio Afera, Portal Winylowy, Polish Graphic Design, Pan Winyl, Polvinyl, Freshmag, Grafmag, SZUM, FONT nie czcionka, Kultura u podstaw, kultura.poznan.pl, Miesięcznik IKS


Salon Ilustratorów 2024 

Nabór prac do: 31.12.2023 r.

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania ogłasza nabór do Salonu Ilustratorów 2024, który od 2003 roku towarzyszy Poznańskim Targom Książki. Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja oraz promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także ułatwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców. Wystawa towarzyszyć będzie Poznańskim Targom Książki, odbywającym się w dniach 8 - 10 marca 2024 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Prace prosimy nadsyłać do 31 grudnia 2023 roku, bezpośrednio na adres: edukacja@wm.poznan.pl
UWAGA:

  • przewidujemy prezentację do 6 prac jednego Twórcy,
  • ze względu na bezpieczeństwo wystawy nie planujemy eksponowania oryginałów prac,
  • prosimy o nadsyłanie 4-6 ilustracji w formacie tiff lub jpg w rozdzielczości 300 DPI, w formacie zbliżonym do A3,
  • prosimy o równoczesne przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (plik dopobrania poniżej),
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac przeznaczonych do prezentowania na wystawie.

Załączniki


Nowy konkurs literacki

Pierwsza edycja nowego konkursu na opowiadanie kryminalne, którego akcja rozgrywa się w Poznaniu. Konkursowi nosi nazwę "Kryminał do Poznania", a hasło jego pierwszej edycji brzmi: "Śledztwo do wzięcia".

Nabór opowiadań: od 2 października 2023 r. do 2 stycznia 2024 r. (do godz. 23.:59).

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba dorosła oraz osoba, która do 2 stycznia 2024 r. ukończy 18 rok życia, posiadająca obywatelstwo polskie.

Tematyka Utworu powinna być być kryminalna, związana z hasłem konkursowym, a miejscem akcji musi być Poznań; fabuła Utworu nie może zawierać drastycznych opisów związanych z przemocą fizyczną i psychiczną. Utwór musi być pracą własną uczestnika, napisaną w języku polskim - bez udziału sztucznej inteligencji, dotychczas nienagradzaną i niepublikowaną. Objętość opowiadania między 20 tys. a 40 tys. znaków (ze spacjami). Nie będą rozpatrywane teksty należące do gatunku literatury dziecięcej, felietony, eseje, prace naukowe, popularnonaukowe, utwory poetyckie i dramatyczne, komiksy, scenariusze, fantastyka, utwory ilustrowane.

Regulamin konkursu oraz wzór oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, można pobrać ze strony organizatora: wmposnania.pl (w dziale: "Wydawnictwo Miejskie Posnania/Konkursy i plebiscyty"). Utworzy należy przesłać do 2 stycznia 2024 r., do g. 23.59, na adres mailowy: konkurs.kryminal.poznan@wm.poznan.pl (w tytule e-maila wpisać: Konkurs "Kryminał do Poznania. Śledztwo do wzięcia").

Nadesłane opowiadania oceniać będzie jury w składzie: Joanna Jodełka (przewodnicząca), Małgorzata Sikorska, Katarzyna Kamińska, Joanna Gaca-Wyczółkowska, Izabela Zagdan, Michał Larek, Gerard Kościelski, Edgar Hein.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 maja 2024 r. Jury Konkursu przyzna:

- trzy nagrody główne w formie nagrody pieniężnej (I miejsce 3000 zł, II miejsce 2000 zł, III miejsce 1000 zł), oraz prawa do publikacji Utworu w antologii pokonkursowej;

- pięć wyróżnień w formie nagrody pieniężnej (w wysokości 500 zł na osobę), oraz prawa do publikacji Utworu w antologii pokonkursowej;

- do siedmiu wyróżnień dodatkowych (równorzędnych), w formie włączenia Utworów do publikacji w antologii pokonkursowej bez nagrody pieniężnej.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na internetowej stronie: wmposnania.pl (w dziale: "Wydawnictwo Miejskie Posnania/Edukacja/Konkursy i plebiscyty").

Organizator skontaktuje się wyłącznie z laureatami konkursu.

Patronat nad Konkursem objęli: Poznański Festiwal Kryminału GRANDA, Biblioteka Raczyńskich, Radio Afera, miesięcznik "IKS" oraz portal kulturapoznan.pl.

Załączniki


Fest księgarnia - otwarty nabór na wydarzenia kulturalne dla dzieci i dorosłych promujące książki i pasje czytelnicze

Nabór zgłoszeń: 30.08-30.09.2023 r.

W naborze będą mogły wziąć udział księgarnie kameralne zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Poznania i prowadzące działalność w nie więcej niż czterech księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski.

Czekamy na zgłoszenia spotkań autorskich, dyskusji, premier literackich, debat, warsztatów, spacerów, wspólnych czytań oraz innych działań performatywnych lub muzycznych.

Każda księgarnia będzie mogła zgłosić dwa projekty. Kwoty wnioskowane na ich realizację będą obejmować przedział od 1000 do 10 000 zł na jeden projekt. Łączna pula środków wynosi 60 000 zł! Propozycje można zgłaszać do 30 września 2023 r.

Ogłoszenie wyników naboru odbędzie się do 10 października 2023 r. na stronie internetowej projektu i w mediach społecznościowych Wydawnictwa. Wydarzenia muszą zostać zrealizowane w Poznaniu w terminie od 10 października do 30 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin naboru dostępny jest na stronie: festksiegarnia.poznan.pl


Poznańska Nagroda Fotograficzna

Nabór prac: od 1 maja do 4 września 2023 roku

Startuje Poznańska Nagroda Fotograficzna 2023 - pierwsza edycja ogólnopolskiego, corocznego konkursu fotografii prasowej i dokumentalnej. Do udziału w nim zaproszeni są pełnoletni fotografowie z całego kraju. PNF 2023 składa się z dwóch kategorii konkursowych: poznańskiej i ogólnopolskiej.

W pierwszej oceniane będą maksymalnie 30-zdjęciowe zestawy zdjęć wydarzeniowych z Poznania i aglomeracji poznańskiej wykonane po 2005r. Organizatorzy czekają na opowieści będące fotograficzną, współczesną syntezą  stolicy Wielkopolski.

W drugiej kategorii - ogólnopolskiej, oceniane będą maksymalnie 30-zdjęciowe fotoeseje, fotoreportaże lub fotodokumenty, które w tematyce lub postawie fotografa będą "czułymi narracjami" i które powstały współcześnie (po 2005r.) w Polsce.

Wszystkie prace należy nadsyłać od 1 maja do 4 września 2023 roku. Także we wrześniu profesjonalne jury, złożone z wybitnych przedstawicieli środowiska fotograficznego i artystycznego: fotografów, kuratorów, artystów wizualnych - wybierze najlepsze prace. Przewodniczącym pierwszej edycji będzie urodzony w Poznaniu pisarz, reporter i fotograf - Filip Springer.

Zwycięzcy obu kategorii mogą liczyć na nagrody finansowe w wysokości 10 tys. złotych, a także na publikację swoich prac w formie photobooka. Nagrodzone i wyróżnione zestawy pokażemy na wystawie konkursowej, która otwarta zostanie w marcu 2024r., podczas gali finałowej PNF 2023. 

Poznańska Nagroda Fotograficzna ma ambicję stać się jednym z najważniejszych konkursów fotograficznych w Polsce, a także nową, poznańską kolekcją dokumentującą życie codzienne, przemiany społeczne i ekonomiczne w Polsce. Jest odpowiedzią na rozwój fotografii reporterskiej i dokumentalnej, rosnącą liczbę fotografów wrażliwych społecznie, twórczo opisujących zdjęciami naszą współczesność.

Organizatorem PNF 2023 jest Wydawnictwo Miejskie Posnania. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak objął inicjatywę honorowym patronatem. Partnerami PNF 2023 są Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Biblioteka Raczyńskich, a także Stary Browar.

Więcej informacji o PNF2023 na:

www.pnf.poznan.pl


4. Konkurs 30/30 na najlepszą okładkę płytową 2022

Celem Konkursu jest wybranie 30 najlepszych projektów graficznych okładek płytowych, które powstały w 2022 roku. Trafią one na wystawę pokonkursową, która odbędzie się latem w Galerii na Dziedzińcu Starego Browaru w Poznaniu.

W czasie wernisażu wystawy poznamy nazwiska zwycięzców, których wyłoni jury konkursu, przyznając trzy nagrody główne, Nagrodę im. Rosława Szaybo oraz Nagrodę Specjalną za Edytorstwo. Ogólna pula nagród wyniesie 20 tysięcy złotych, przy czym laureat pierwszej nagrody otrzyma 5 tysięcy złotych. Kontynuowana będzie także idea Nagrody Publiczności, której laureat zostanie wyłoniony w drodze głosowania osób odwiedzających Galerię w czasie wystawy pokonkursowej.

Więcej informacji: konkurs3030.pl

Załączniki


------------------------------

ARCHIWALNE:

1. "W górę serca! Opowiadania na 100-lecie Lecha Poznań"

"Kooooleeejooorz!" - ten jakże bliski sercu poznaniaków okrzyk budzi w ich sercach emocje, dumę, sentyment, ciepły uśmiech i wspomnienia. Do tych emocji oraz wspomnień chcieliśmy sięgnąć i zachęcić do przelania ich na papier w naszym Konkursie Literackim pod hasłem "W górę serca. Opowiadania na 100-lecie Lecha Poznań". Do konkursu nadesłano 65 prac.

W dniu 1 lipca 2022 jury konkursowe w składzie: Joanna Gaca-Wyczółkowska (Wydawnictwo Miejskie Posnania), Edgar Hein (Radio Afera), Piotr Grzelczak (Instytut Pamięci Narodowej), Marcin Kawka (Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz), Gerard Kościelski (Wydawnictwo Miejskie Posnania), Patryk Pawełczak (Gabinet Prezydenta UMP), Andrzej Sikorski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) przyznało 3 nagrody główne, 5 wyróżnień oraz 4 wyróżnienia dodatkowe. Zwycięskie prace zostaną wydane w formie antologii do końca 2022 r.

Lista laureatów:

I miejsce:

Przemysław Godyla za opowiadanie Gwizdek zaczyna grę

II miejsce:

Radosław Nawrot za opowiadanie Człowiek z Paryża

III miejsce:

Adam Froń za opowiadanie Koziołki maltańskie

Wyróżnienia:

- Rafał Boczek za opowiadanie Dziwny przypadek trenera Mamcarza

- Maciej Bukowski za opowiadanie Prakibol

- Jacek Kalinowski za opowiadanie Joanna, Zbyszek i Lech

- Alicja Mikołajczak za opowiadanie Jest Pani pewna?

- Marek Stanisławski za opowiadanie Pogrom na Dymbcu

Wyróżnienia dodatkowe:

- Krzysztof Galas za opowiadanie Z zapartym tchem

- Andrzej Kędracki za opowiadanie Szał

- Renata M. Krzyżaniak za opowiadanie Nietypowe urodziny

- Grażyna Szypulska za opowiadanie Kieszeń Lecha

Organizator Konkursu: Wydawnictwo Miejskie Posnania we współpracy z KKS Lech Poznań

Patronat: Radio Poznań, Głos Wielkopolski, Poznań Nasze Miasto, Radio Afera, Poznański Ośrodek Kibice Razem, KKSLECH.com

UWAGA! W regulaminie oraz w załącznikach do umowy nastąpiła zmiana dotycząca informacji o przetworzeniu danych osobowych oraz zapisy dotyczące prawa autorskiego.

Załączniki


2."Którędy na Targi Poznańskie?"

Konkurs literacki na najlepszą powieść inspirowaną 100-leciem powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nabór prac zakończony został 30 listopada 2021 roku

Ogłoszenie wyników konkursu przewidywane jest do końca lipca 2022 roku. Autor lub autorka zwycięskiej powieści otrzyma nagrodę w wysokości 25.000 złotych. Nagrodzona powieść zostanie opublikowana w formie książkowej drukiem oraz w formie e-booka (najpóźniej do 31.12.2022 roku).

Patronat medialny: IKS, kulturapoznan.pl, Maszyna do pisania, Zupełnie Inna Opowieść, Radio Afera, Radio Poznań, Gazeta Wyborcza.

UWAGA! W regulaminie oraz w załączniku nr 2 do umowy nastąpiła zmiana dotycząca informacji o przetworzeniu danych osobowych oraz zapisy dotyczące prawa autorskiego, dodatkowo w regulaminie została podana nowa data rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników.

Załączniki