Na czele WMP

Joanna Gaca-Wyczółkowska oficjalnie dyrektorem Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

Joanna Gaca-Wyczółkowska - dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania - grafika artykułu
Joanna Gaca-Wyczółkowska - dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania

Od 1 października 2023 r. Joanna Gaca-Wyczółkowska jest dyrektorem Wydawnictwa Miejskiego Posnania, wcześniej przez rok pełniła obowiązki szefowej tej miejskiej instytucji kultury.

Joanna Gaca-Wyczółkowska z Wydawnictwem związana jest od 2000 r., a od 15 lat zarządza zespołami pracowników w tej placówce, kolejno jako: kierownik redakcji publikacji nieperiodycznych, sekretarz wydawnictwa, zastępca dyrektora ds. wydawniczych.

Od października 2022 r. była pełniącą obowiązki dyrektora WMP. A z dniem 1 października 2023 r. została powołana na stanowisko dyrektora WMP, na 3-letnią kadencję.

Joanna Gaca-Wyczółkowska zna dobrze rynek wydawniczy, ma wieloletnie doświadczenie w pracy edytorskiej (w tym inicjowanie nowych tytułów oraz aktywna praca przy redagowaniu tekstów). Stworzyła program edukacyjny WMP oraz staży studenckich w Wydawnictwie, w którego realizacji uczestniczyła i uczestniczy. Zainicjowała dział wydawnictw dla dzieci, który nadal rozwija. Jest jurorem konkursów literackich Wydawnictwa oraz konkursu im. Marii Dokowicz organizowanym przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Należy do gremiów eksperckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W realizacji zadań wydawniczych pomocne są również jej umiejętności plastyczno-techniczne.

oprac. red.