Poznański Panel Obywatelski - za nami pierwsze spotkanie edukacyjne

Jak duży wpływ na jakość życia w mieście ma obecność zieleni? W jaki sposób zmiany klimatu oddziałują na gospodarkę leśną? Co zrobić, by jak najlepiej chronić zielone płuca miasta? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań starano się zgłębić podczas pierwszego spotkania edukacyjnego zorganizowanego w ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego.

Rysunek przedstawiający prezentowane podczas prezentacji informacje. Jest to tzw. notatka wizualna. - grafika artykułu
Notatka wizualna autorstwa Oli Krawczyk

Uczestnicy spotkania rozmawiali o tym, jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego się klimatu. Na ich pytania odpowiadali zaproszeni w tym celu eksperci. 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną wydarzenie odbyło się zdalnie. Wzięli w nim udział nie tylko paneliści i panelistki. Dzięki transmisji online rozmowom mogli się przysłuchiwać wszyscy chętni. Zebranych powitał prezydent miasta, Jacek Jaśkowiak. 

- Bardzo dziękuję za zaangażowanie - za to, że gotowi są Państwo przeznaczyć swój prywatny czas na dyskusję o środowisku naturalnym, klimacie i jakości powietrza. Wszystko to pozwoli wypracować wnioski, które pomogą nam w podejmowaniu trudnych decyzji. Państwa głos będzie dla nas bardzo istotny. Jestem przekonany, że przedstawione rekomendacje będą odpowiedzialne. Liczę, że kryterium dla panelistów będzie przede wszystkim się troska o wszystkich mieszkańców - także tych, których bezpośrednio dotkną nasze działania. Mam też nadzieję, że znajdziemy chwilę czasu, by przedstawić Państwu to, co robimy na rzecz poprawy jakości powietrza i przystosowania miasta do zmieniającego się klimatu. Będę przyglądał się przebiegowi panelu. Jestem do Państwa dyspozycji.  Życzę owocnych obrad i mądrych decyzji - mówił prezydent Poznania. 

O tym, jak wyglądały przygotowania do panelu przypomniał uczestnikom spotkania Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. 

- Kiedy w grudniu 2019 roku spotkałem się z przedstawicielami organizacji Extinction Rebellion, aby porozmawiać o panelu obywatelskim wydawało mi się, że będziemy mogli wystartować już w 2020 r., a pierwsze rekomendacje zostaną przedstawione prezydentowi i radzie miasta pod koniec ubiegłego roku. Niestety dokładnie rok temu wybuchła pandemia, wszystkie prace zostały wstrzymane. Długo rozważaliśmy, w jaki sposób zrealizować Poznański Panel Obywatelski. Pandemia trwa i wciąż nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa, dlatego zdecydowaliśmy się na zdalną formę panelu, co jest bardzo dużym wyzwaniem. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować, że zdecydowali się wziąć udział w tym przedsięwzięciu - poszerzyć swoją wiedzę i przygotować rekomendacje dla Miasta Poznania. Dziękuję także wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania panelu - po stronie urzędowej, społecznej i eksperckiej. Bardzo czekamy na efekty Państwa pracy - mówił Grzegorz Ganowicz.

Podczas pierwszego spotkania edukacyjnego osoby biorące udział w spotkaniu mogły wysłuchać prelekcji na temat związku pomiędzy zielenią miejską a zmianami klimatu i jakością życia w mieście. O tym zagadnieniu mówił dr Mateusz Ciechanowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opowiedział o wpływie zmian klimatu na gospodarkę leśną, a dr Marzena Suchocka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - o ochronie zieleni i zarządzaniu nią na różnych szczeblach. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również więcej o kierunkach działań Miasta w kontekście lasów i terenów zielonych. Prezentację na ten temat przedstawili przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej i Lasów Poznańskich. 

Podczas spotkania przewidziano także dyskusje w grupach oraz czas, w którym panelistki i paneliści mogli zadawać ekspertom bardziej szczegółowe pytania. Te pytania, które nie mogły zostać zadane przez uczestników panelu na żywo ze względu na ograniczenia czasowe, zostaną przekazane ekspertom, którzy odpowiedzą na nie na piśmie. Pozwoli to na bardziej wyczerpujące i pełne odniesienie się do tematu i ewentualnych wątpliwości panelistek i panelistów. Całość spotkania została zilustrowana przez artystkę Olę Krawczyk w formie notatek wizualnych.

W planach są łącznie 4 spotkania edukacyjne. Kolejne będą się odbywać w soboty: 13, 20 i 27 marca. Natomiast w kwietniu i maju zaplanowano spotkania deliberacyjne. W czasie ich trwania paneliści i panelistki, podczas wspólnych dyskusji, wypracują rekomendacje działań, które zostaną przekazane właściwym jednostkom lub organom.

Panel obywatelski to forma partycypacji społecznej, pozwalająca na demokratyczne podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszani są losowo wytypowani mieszkańcy, którzy wyrażą chęć udziału. Wybór panelistów uwzględnia m.in. kryteria demograficzne, takie jak płeć, wiek, rejon zamieszkania, poziom wykształcenia. Dzięki temu zapewniona jest różnorodność i reprezentacja różnych punktów widzenia oraz doświadczeń. Dotychczas w Polsce panele obywatelskie odbyły się lub trwają w Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. W Poznaniu taka inicjatywa jest realizowana po raz pierwszy.

Na kolejną transmisję zapraszamy już w najbliższa sobotę, 13 marca o godz. 11:00. Więcej informacji na temat Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na Facebooku oraz w zakładce poświęconej panelowi na stronie Poznan.pl.

AJ/AA

Załączniki