Poznaj rekomendacje Panelu

Poznański Panel Obywatelski przyjął łącznie 77 rekomendacji - można już zapoznać się ze wszystkimi.

Plakat - rysunek dziewczyny podlewającej drzewo. Napis: Poznaj rekomendacje PANELU OBYWATELSKIEGO www.poznan.pl/panelobywatelski - grafika artykułu
Plakat informujący o rekomendacjach

Panelistki i paneliści głosowali przez kilka dni przez internet, decydując o przyjęciu końcowych rekomendacji. W tym celu korzystali ze specjalnie opracowanego programu. Przy każdej propozycji mogli zaznaczyć swoje stanowisko, wybierając jedną z siedmiu opcji:

1)      Zdecydowanie się zgadzam,

2)      Zgadzam się,

3)      Zgadzam się, choć mam pewne wątpliwości lub zastrzeżenia,

4)      Mam wiele wątpliwości,

5)      Raczej się nie zgadzam,

6)      Nie zgadzam się,

7)      Zdecydowanie się nie zgadzam.

Wynik głosowania panelu ustala się sumując punkty, które przypisuje się opcjom wyrażającym poparcie dla propozycji rekomendacji: zdecydowanie się zgadzam - 3 punkty, zgadzam się - 2 punkty, zgadzam się, choć mam pewne wątpliwości - 1 punkt. Aby rekomendacja mogła zostać uznana za przyjętą przez panel, co najmniej 80 procent panelistek i panelistów musi wyrazić zgodę na jej przyjęcie (wybierając jedną z opcji 1-3), a siła poparcia, która liczona jest jako średnia arytmetyczna punktów dla każdej propozycji, musi wynosić co najmniej 1,75.

Takie poparcie w temacie dotyczącym adaptacji lasów i terenów zieleni do zmieniającego się klimatu uzyskało 46 propozycji, a w temacie związanym z odchodzeniem od węgla 31 propozycji (łącznie z przyjętą wcześniej rekomendacją główną). Po podjęciu decyzji o odejściu od spalania węgla w gospodarstwach domowych, panel mógł wskazać jak to zrobić, i tym samym powstały kolejne rekomendacje dotyczące tej kwestii.

W sytuacji, gdy propozycje rekomendacji dotyczą tego samego rozwiązania i pokrywają się, za przyjętą przez panel uznaje się tę, która uzyskała większą liczbę punktów.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE - TRANSMISJA Z PRZEDSTAWIENIA REKOMENDACJI: 1.06.2021.

Załączniki