Prześlij uwagi do wstępnych propozycji rekomendacji w kwestii odchodzenia od węgla

Za nami już wstępne głosowanie panelistek i panelistów odnośnie tego, jak i kiedy odchodzić od spalania węgla w gospodarstwach domowych.

Zdjęcie w plenerze a na nim widoczne kominy - grafika artykułu
Można zgłaszać komentarze do rekomendacji w ramach pierszego, szczegółowego tematu panelu

W ramach części edukacyjnej, zgłoszonych zostało dziesiątki propozycji rekomendacji w kwestii tego, jak odchodzić od spalania węgla w gospodarstwach domowych w Poznaniu - można się z nimi zapoznać tutaj.

W ramach części deliberacyjnej paneliści i panelistki zastanawiali się, które z nich są odpowiedzią na pytanie postawione panelowi, jak również, które z nich warto przyjąć. Te propozycje, które zostały uznane za zgodne z tematem panelu oraz były omawiane w ramach części edukacyjnej, zostały poddane pod głosowanie, niektóre nawet w kilku wersjach. Wyniki głosowania przedstawione są poniżej.

Teraz pora na przedstawienie ich mieszkankom i mieszkańcom Poznania. Zapraszamy do przesłania swoich uwag, propozycji zmian, komentarzy czy też sugestii! Co istotne, prosimy o wskazanie, do której propozycji (plik: Propozycje rekomendacji - wyniki skrócone) odnoszą się uwagi, podając jej numer lub przytaczając jej całe brzmienie.
Komentarze można przesyłać do 15 maja, do godz. 12:00, tutaj: https://forms.gle/qjdwrUQbQ7vxCD7T9

Aby rekomendacja mogła zostać przyjęta przez panel, poparcie dla niej musi wynosić co najmniej 80 procent, a siła poparcia musi wynosić co najmniej 1,75 (niezbędne jest spełnienie obydwu tych warunków).

Załączniki