Prześlij uwagi do wstępnych propozycji rekomendacji w kwestii lasów i zieleni

Są już wyniki wstępnego głosowania panelistek i panelistów w temacie adaptacji lasów i zieleni do zmian klimatu.

Zdjęcie parku Kasprowicza i mieszkańców wypoczywających na trawie w pobliżu Areny - grafika artykułu
Park Kasprowicza, fot. A. Aleksandrzak

Panelistki i Paneliści omówili zgłoszone propozycje rekomendacji pod kątem tego, czy są one odpowiedzią na pytanie zadane panelowi, jak również czy były one przedstawiane w części edukacyjnej i dalej przeszła tylko część z nich. Zostały one następnie poddane pod głosowanie wstępne, dzięki czemu można zobaczyć, ku czemu skłaniają się Panelistki i Paneliści.

Zapraszamy do przesłania swoich uwag, propozycji zmian, komentarzy czy też sugestii do propozycji rekomendacji w sprawie lasów i zieleni! Pisząc komentarz, prosimy o wskazanie, do której propozycji odnoszą się uwagi, podając jej numer lub przytaczając jej całe brzmienie.

Komentarze można przesyłać do 20 maja, do godz. 12:00, tutaj: https://forms.gle/qjdwrUQbQ7vxCD7T9

W wynikach głosowania są na zielono zaznaczone te propozycje, które spełniają obydwa warunki konieczne dla przyjęcia rekomendacji przez panel - poparcie musi wynosić co najmniej 80 procent, a siła tego poparcia musi wynosić co najmniej 1,75 (liczone jako średnia arytmetyczna punktów).

Załączniki