Zmarł Kazimierz Jęczkowski

Był redaktorem naczelnym "Biuletynu" w latach 1996-2010, wypracował markę i styl naszego informatora. Kazimierz Jęczkowski odszedł w nocy z 28 na 29 września w wieku 72 lat.

. - grafika artykułu
.

Przez 14 lat kierowania "Biuletynem", jeszcze w wersji papierowej, Kazimierz Jeczkowski ugruntował tytuł cechujący się obiektywizmem i rzetelnymi relacjami z prac samorządu Miasta Poznania, przede wszystkim posiedzeń komisji merytorycznych i sesji Rady Miasta, a także innych aktywności radnych i władzy wykonawczej.

Kilka lat temu w "Kronice Miasta Poznania", w tekście z okazji 25-lecia "Biuletynu" mówił o swojej pasji jaką zawsze był dla niego Poznań jako organizm miejski: "Jako człowiek urodzony w mieście wytworzyłem w sobie przekonanie, że jest ono moim naturalnym środowiskiem. Do dziś miasta mnie zachwycają. Lubię spacerować ich ulicami i obserwować jak w miarę przemieszczania się zmienia się ich pejzaż". A ponieważ miasto jako zmieniający się organizm zawsze go fascynowało starał się, aby informator opisujący szczegółowo te mechanizmy prezentował jak najwyższy poziom merytoryczny.

oprac. red.

sieci społecznościowe