Co daje członkostwo w Komisji Dialogu Obywatelskiego?

Członkostwo w KDO daje możliwość realnego wpływu na kwestie dotyczące obszaru działalności danej organizacji, wymiany poglądów i informacji, a także wnoszenia nowych pomysłów i inicjatyw.

Przedstawiciele Komisji Dialogu Obywatelskiego mogą ponadto brać udział w posiedzeniach Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z głosem doradczym.

Przedstawiciele Komisji Dialogu Obywatelskiego posiadają inicjatywę wnoszenia tematów do harmonogramu prac Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej