Jak przystąpić do Komisji Dialogu Obywatelskiego?

Organizacja pozarządowa zgłasza chęć przystąpienia do Komisji Dialogu Obywatelskiego Przewodniczącemu Komisji Dialogu Obywatelskiego, dołączając do zgłoszenia statut. Ważne, aby w statucie organizacji w zakresie działań znalazły się działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizacja pisemną prośbę o przystąpienie do KDO wraz ze statutem może złożyć osobiście u przewodniczącego KDO bądź przesłać za pośrednictwem poczty e-mail.

Aktualne informacje o osobie pełniącej funkcję przewodniczącego w danym roku oraz niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronach miejskich: www.poznan.pl oraz www.poznan.pl/niepelnosprawni

Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego, występuje z prośbą o wyrażenie opinii przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania, którą w przypadku KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych jest dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii przewodniczący informuje o przystąpieniu organizacji pozarządowej do Komisji Dialogu Obywatelskiego na kolejnym posiedzeniu KDO.

Od tej pory nowoprzyjęta organizacja pozarządowa zyskuje ważny głos w podejmowanych głosowaniach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej