Kto może przystąpić do Komisji Dialogu Obywatelskiego?

Posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego są jawne i otwarte. Oznacza to, że w posiedzeniach Komisji może wziąć udział każdy, bez względu na jakiekolwiek warunki.

Ważne prawo głosu przysługuje jednak jedynie jednemu przedstawicielowi organizacji pozarządowej, która formalnie przystąpiła do Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Nie oznacza to, że organizacja pozarządowa przystępując do Komisji przedstawia imiennie członka uprawnionego do udziału w głosowaniach, lecz prawo takie przysługuje jakiemukolwiek reprezentantowi danej organizacji, obecnemu na danym posiedzeniu.

W przypadku obecności na danym posiedzeniu większej liczby członków organizacji prawo głosu przysługuje tylko jednemu z nich. Wówczas wybrany jako uprawniony do głosowania członek składa swój podpis na liście obecności członków, pozostali członkowie wpisują swój udział na liście obecności gości.

Do Komisji Dialogu Obywatelskiego przystąpić może każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w ramach obszaru zainteresowania danej Komisji Dialogu Obywatelskiego. W przypadku Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych konieczna jest wpisana w statut działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej