Moja organizacja przystąpiła do Komisji Dialogu Obywatelskiego - co dalej?

Ważne jest aby spotkania w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego były miejscem aktywnej wymiany doświadczeń, pomysłów i dyskusji dotyczących istotnych kwestii
z zakresu działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dlatego istotne jest, aby członkowie KDO, aktywnie włączając się w posiedzenia komisji proponowali:

  • tematy ważne do poruszenia na najbliższych spotkaniach komisji
  • gości, których obecność byłaby istotna przy poruszaniu danych tematów
  • wszelkie pozostałe kwestie mające wpływ na wagę i atrakcyjność spotkań Komisji

Wszelkie powyższe propozycje należy zgłaszać osobie pełniącej funkcję przewodniczącego w danym roku. Niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronach miejskich: www.poznan.pl oraz www.poznan.pl/niepelnosprawni

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do uczestnictwa w posiedzeniach KDO

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej