Wybory samorządowe - udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Zmiana lokalu wyborczego, bezpłatny transport czy nakładki w alfabecie Braille'a - to niektóre udogodnienia, z jakich mogą skorzystać poznańscy seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami podczas II tury wyborów samorządowych, 21 kwietnia.

Zdjęcie przedstawią starszą osobę trzymającą w dłoniach laskę. - grafika artykułu
Wybory samorządowe - udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, fot. pixabay.pl.

Poznańscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz osoby z niepełnosprawnością (wraz z towarzyszącym opiekunem) mogą bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej w stolicy Wielkopolski, by dotrzeć do lokalu wyborczego i wrócić z niego do domu. Ulga, którą w ubiegłym roku przyjęli miejscy radni, obowiązuje tylko w dniach wyborów.

Zwolnienie z opłaty za bilet przysługuje po okazaniu ważnego dokumentu. W przypadku wyborców, którzy ukończyli 60 lat, może to być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport potwierdzający wiek. W przypadku osób z niepełnosprawnościami - dowód tożsamości wraz z ważnym dokumentem stwierdzającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności - orzeczeniem, wypisem z orzeczenia lub legitymacją.

Taksówką do lokalu 

Osoby powyżej 70. roku życia, bez orzeczonej niepełnosprawności, ale mające trudności w poruszaniu się (w tym także na wózkach), mogą w dniu wyborów skorzystać z bezpłatnego przejazdu taksówkami zapewnionymi przez Miasto Poznań.

Aby skorzystać z usługi, wystarczy od 10 do 18 kwietnia zadzwonić na infolinię Poznań Kontakt (tel. 61 646 33 44) i umówić termin przewozu do lokalu wyborczego w dzień głosowania.

Zmiana miejsca głosowania

Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą do 18 kwietnia wybrać lokal wyborczy, w którym będą chcieli oddać głos, pod warunkiem, że znajduje się on w tym samym okręgu wyborczym.

W Poznaniu 132 lokale obwodowych komisji wyborczych (spośród 227 stałych obwodów głosowania) są dostosowane do ich potrzeb - dostępne dla wózków inwalidzkich i wyposażone w dodatkowe oświetlenie i lupy. Aby zagłosować w wybranym lokalu, wystarczy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania (do pobrania pod artykułem). Można to zrobić online przez ePUAP (jako pismo ogólne) lub stacjonarnie w urzędzie miasta przy ul. Libelta 16/20. Nie trzeba rezerwować wizyty, wystarczy przyjść.

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wraz z siedzibami OKW i informacjami o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami, została opublikowana w obwieszczeniu z 8 marca 2024 r. Listę lokali wyborczych w stolicy Wielkopolski można sprawdzić na stronie www.poznan.pl/wyborysamorzadowe2024.

Listę lokali wyborczych, w tym ich dostosowanie, można także sprawdzić za pomocą cyfrowego planu miasta.

Głosowanie przez pełnomocnika

Dużym ułatwieniem, przysługującym osobom powyżej 60. roku życia, a także posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jest możliwość głosowania przez pełnomocnika. W tym celu należy złożyć wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP przy ul. Libelta 16/20 na sali obsługi (nie trzeba się umawiać na wizytę, wystarczy pobrać numerek). Wnioski można składać do 12 kwietnia. Szczegółowe informacje i zestawienie niezbędnych dokumentów: bip.poznan.pl

Głosowanie korespondencyjne

Innym uprawnieniem dla wyborców powyżej 60 roku życia, a także posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym przypadku także wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Zamiar głosowania można zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 11 kwietnia. Można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie (61 854 13 35, 61 852 22 52), pisemnie (na adres: Komisarz Wyborczy I w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań), mailowo (poz-kancelaria@kbw.gov.pl) lub za pomocą platformy ePUAP.

Udogodnienia dla osób niewidzących i niedowidzących

Osoby niewidzące lub niedowidzące mogą w lokalu wyborczym skorzystać ze specjalnych nakładek na kartę do głosowania opracowanych w alfabecie Braille'a. Będą one dostępne w dniu wyborów, a wydawać je będą członkowie komisji. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić.

Dodatkowo każdy wyborca z niepełnosprawnością może w lokalu wyborczym skorzystać z pomocy osoby trzeciej, w tym także niepełnoletniej, np. wnuka, syna.

Ważne: w żadnym wypadku asystować natomiast nie może członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Należy przy tym pamiętać, że pomoc może mieć tylko i wyłącznie charakter techniczny.

Do obowiązków obwodowej komisji wyborczej należy (na prośbę wyborcy) przekazanie ustnie treści obwieszczeń wyborczych, w tym informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Tłumacz polskiego języka migowego

Urząd Miasta Poznania zapewnia obsługę poprzez tłumacza online. Będzie on także dostępny w dniu wyborów przez cały czas trwania głosowania. 

Przed złożeniem wniosku o skorzystanie z usług warto sprawdzić w Centralnym Rejestrze Wyborców, w jakiej miejscowości jest się aktualnie wpisanym do stałego obwodu głosowania. Z udogodnień mogą bowiem korzystać wyłącznie osoby na stałe mieszkające w Poznaniu, czyli tu zameldowane lub ujęte w stałym obwodzie głosowania. 

Szczegółowych informacje o uprawnieniach przysługujących wyborcom z niepełnosprawnościami i seniorom udzielają także konsultanci miejskiej infolinii Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 20:00.

Zobacz także: 

JZ

Załączniki