Konsultacje społeczne dotyczące budowy ulicy Rubież i ulicy Bolka - zakończone

12 października 2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne wielowariantowej koncepcji budowy odcinków ulicy Rubież i Bolka w Poznaniu wraz z przebudową odcinka chodnika przy rondzie Moraczewskich w Poznaniu. Konsultacje, które potrwają do 27 października 2017 r. prowadzi Zarząd Dróg Miejskich.

W ramach konsultacji w czwartek, 19 października 2017 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 na Osiedlu Łokietka 104 w Poznaniu odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.

Wielowariantowa koncepcja budowy ul. Rubież i Bolka obejmuje między innymi budowę jezdni, chodników oraz wyznaczenie miejsc postojowych. Inwestycja, której poświęcone będą konsultacje społeczne obejmuje odcinek pomiędzy zjazdem z ul. Rubież na teren działki nr 23/5 do skrzyżowania z ul. Bronisza (dojazd do terenów UAM) oraz fragment ul. Bolka od skrzyżowania z ul. Rubież w stronę ul. Naramowickiej na długości ok. 155 m. W przypadku pierwszej z ulic trzy warianty koncepcji budowy obejmują budowę jezdni wraz z urządzeniami uspokajającymi ruch, budowę chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych, a także wykonanie odwodnienia projektowanej drogi. Koncepcja uwzględnia również budowę skrzyżowania ul. Rubież z projektowaną ul. Nową Stoińskiego.

Natomiast w odniesieniu do ul. Bolka zaproponowane zostały trzy warianty budowy drogi, obejmujące wykonanie jezdni lub pieszojezdni, chodnika i odwodnienia. W rejonie ronda Moraczewskich planuje się natomiast przebudowę chodnika.

Więcej informacji o ww. wariantach koncepcji wraz z ich szczegółowym opisem i przedstawiającymi je materiałami graficznymi znajdą Państwo na stronie zdm.poznan.pl w zakładce "Projekty drogowe" TUTAJ

Uwagi, sugestie i propozycje zmian do zaprezentowanej koncepcji mogą Państwo przesyłać pocztą elektroniczną na adres: rubiez@zdm.poznan.pl do 27 października 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej