Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Kolejowej

Blisko 60 uwag zgłoszono do koncepcji przebudowy ul. Kolejowej, która była przedmiotem konsultacji społecznych Zarządu Dróg Miejskich prowadzonych od 25 listopada do 8 grudnia br.

Zmiany planowane na ulicy Kolejowej obejmować będą przebudowę jezdni i chodników, budowę miejsc postojowych i zjazdów oraz nasadzenia zieleni. Zakres inwestycji to odcinek ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Potockiej do ul. Gąsiorowskich. W koncepcji zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej. Istniejąca kostka brukowa zostanie zdemontowana i posłuży do budowy miejsc parkingowych oraz zjazdów. Przewidziano również budowę chodnika z zastosowaniem istniejących płyt granitowych. Przeszły one już wizualną ocenę - te nadające się do ponownego wykorzystania zostały oznaczone w terenie zieloną farbą - i będą użyte do budowy fragmentów chodnika po zachodniej stronie ulicy

Na ulicy przybędzie również zieleni - zaprojektowano nasadzenia 45 drzew. Nie zabraknie też małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci. Zadbano także o bezpieczeństwo i wygodę osób poruszających się ul. Kolejową. Jezdnia zostanie zwężona do 5,5 metra, skrzyżowania z ulicami Mottego, Karwowskiego, Calliera, Graniczną i Kanałową zostaną wyniesione. Piesi będą mieli do dyspozycji chodniki o szerokości od 2,2 do 3,34 m.

Mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat zaproponowanych rozwiązań biorąc udział w spotkaniu, które odbyło się 28 listopada br. w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Potockiej 38. Zainteresowane osoby mogły również przesłać wiadomość email na adres kolejowa@zdm.poznan.pl lub tradycyjny list, kierując go do siedziby Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

W ramach konsultacji społecznych koncepcji przebudowy ul. Kolejowej do Zarządu Dróg Miejskich  wpłynęło 27 wiadomości email oraz 14 pism mieszkańców. Wyodrębniono z nich 58 uwag, pytań i propozycji zmian do zaprezentowanej dokumentacji. Wśród najczęściej pojawiających się postulatów znalazły się następujące zagadnienia.

Linia autobusowa na ul. Kolejowej. Zarówno podczas spotkania z mieszkańcami, jak i w przesłanych wiadomościach część uczestników konsultacji wyrażała sprzeciw wobec ewentualnego poprowadzenia ulicą Kolejową linii autobusowej.

Skrzyżowanie ul. Kolejowej i Potockiej. Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. W związku z tym pojawiły się propozycje wyznaczenia w tym miejscu ronda, zwężenia jezdni lub montażu sygnalizacji świetlnej.

Zieleń. Równie istotna dla uczestników konsultacji była kwestia zachowania zielonego charakteru ulicy; mieszkańcy postulowali nasadzenie jak największej możliwej liczby drzew, czy też zastąpienie trawników krzewami.

Wykorzystanie elementów istniejącej nawierzchni przy przebudowie. Uczestnicy konsultacji podkreślali, że przy przebudowie należy zastosować materiały pozyskane z rozbiórki brukowanej jezdni i płyt granitowych, z których wykonany jest chodnik.

Wszystkie przesłane uwagi zostały zebrane w załączonej tabeli. Zostaną one przeanalizowane przez projektantów i merytoryczne wydziały Zarządu Dróg Miejskich , którzy ocenią je pod kątem zasadności uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Decyzje w tym obszarze zostaną podjęte i opublikowane na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

Dziękujemy za przeslane uwagi i udział w konsultacjach społecznych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej