Częstotliwość odbioru

To, jak często odbierane są odpady z nieruchomości, zależy od jej rodzaju:


Nieruchomość zamieszkana jednorodzinna

 • bioodpady w okresie 1 IV-30 XI - przynajmniej raz w tygodniu
 • bioodpady w okresie 1 XII-31 III - przynajmniej raz na dwa tygodnie
 • papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane - przynajmniej raz na dwa tygodnie
 • szkło - przynajmniej raz na cztery tygodnie
 • odpady wystawkowe - raz na pół roku

Nieruchomość zamieszkana wielorodzinna

 • bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane - przynajmniej raz w tygodniu
 • szkło - przynajmniej raz na dwa tygodnie
 • odpady wystawkowe - raz na cztery tygodnie*

* Wyjątkiem są nieruchomości zamieszkane zabudowane budynkami wielolokalowymi do 4 lokali, gdzie odpady wystawkowe są odbierane jeden raz na pół roku.


Nieruchomość niezamieszkana

 • odpady zmieszane - przynajmniej raz na dwa tygodnie*
 • bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne - przynajmniej raz na dwa tygodnie
 • szkło - przynajmniej raz na cztery tygodnie
 • odpady wystawkowe - nie są odbierane w ramach systemu

*Wyjątkami są targowiska oraz nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, gdzie minimalna częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych wynosi raz na tydzień.


Nieruchomość rekreacyjna

 • bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane - przynajmniej raz na dwa tygodnie
 • szkło - przynajmniej raz na cztery tygodnie
 • odpady wystawkowe - nie są odbierane w ramach systemu

Harmonogram odbioru odpadów

Aby sprawdzić terminy odbioru odpadów komunlanych dla wybranego adresu kliknij w link: HARMONOGRAM odbioru odpadów.