Numery kont, terminy płatności

Numer konta

Warto pamiętać, że sposób dostarczenia numeru konta, na które powinna wpływać opłata za odpady, zależy od sposobu dostarczenia ostatniej deklaracji o wysokości opłaty za odpady do Urzędu Miasta Poznania.

Jeżeli została złożona przez portal Przyjazne deklaracje - online, zarówno potwierdzenie złożenia, jak i numer konta na który należy wpłacać opłatę na odpady, wpłynie na skrzynkę ePUAP.

Natomiast, jeżeli została złożona w wersji papierowej - numer konta zostanie wysłany drogą pocztową, za potwierdzeniem odbioru.

Numery kont są na bieżąco generowane i dostarczane. Spiętrzenie składania deklaracji nastąpiło na koniec roku 2021, może to spowodować problemy z terminowym dostarczaniem numerów kont. Prosimy o cierpliwość.

Prosimy sprawdzać skrzynki ePUAP-owe i pocztowe.


Wydział Gospodarki Komunalnej dokłada wszelkich starań, by w jak najszybszym terminie wprowadzić wszystkie deklaracje do systemu, a Klientom przekazać indywidualny nr konta - niemniej skala deklaracji, które wpłynęły w ostatnim miesiącu minionego roku jest na tyle duża, że po konsultacji z innymi Wydziałami UMP podjęto decyzję o poinformowaniu Klientów, że w przypadku, gdy numer rachunku bankowego nie dotrze do 13 stycznia br. opłaty za styczeń należy dokonać na ogólny nr rachunku bankowego:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

Prosimy zrobić to zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Dokonując wpłaty na ogólny numer rachunku należy wpisać w tytule: Opłata za odpady, podać imię, nazwisko i PESEL  (wpisują osoby fizyczne) lub nazwę firmy i NIP  (wpisują osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) oraz adres nieruchomości - dokładny opis wpłaty pozwoli na jej prawidłowe zaksięgowanie oraz rozksięgowanie.

Jako odbiorcę przelewu należy wpisać: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Po otrzymaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego kolejnych wpłat należy dokonywać już na ten rachunek.


Termin płatności

Jeśli złożyłeś deklarację dla nieruchomości zamieszkanej, niezamieszkanej lub mieszanej to termin płatności upływa 15. dnia każdego miesiąca z góry  (czyli np. za styczeń musisz zapłacić do 15. stycznia 2022 roku).

Jeśli złożyłeś deklarację dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej  (np. domek letniskowy) to termin płatności mija 15. czerwca danego roku i jest to opłata jednorazowa.

Wpłat można dokonywać od 4.01.2022 r. w innym przypadku środki zostaną zwrócone, wynika to z konieczności otwarcia kont bankowych.