Numery kont, terminy płatności

Numer konta

Warto pamiętać, że sposób dostarczenia numeru konta, na które powinna wpływać opłata za odpady, zależy od sposobu złożenia ostatniej deklaracji o wysokości opłaty za odpady do Urzędu Miasta Poznania.

  • Jeżeli została złożona przez portal Przyjazne deklaracje - online, zarówno potwierdzenie złożenia, jak i numer konta na który należy wpłacać opłatę za odpady, wpłynie na skrzynkę ePUAP. 
  • Natomiast, jeżeli została złożona w wersji papierowej - numer konta zostanie wysłany pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Prosimy sprawdzać skrzynki ePUAP-owe i pocztowe. Numery kont są na bieżąco generowane i dostarczane.


W przypadku, gdy numer rachunku bankowego nie zostanie odebrany lub nie dotrze, opłatę za poszczególny miesiąc można wnieść na ogólny nr rachunku bankowego:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

Prosimy zrobić to zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Dokonując wpłaty na ogólny numer rachunku należy :

  • wpisać w tytule "Opłata za odpady";
  • podać imię, nazwisko i PESEL (wpisują osoby fizyczne) lub nazwę firmy i NIP (wpisują osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej);
  • adres nieruchomości; dokładny opis wpłaty pozwoli na jej prawidłowe zaksięgowanie oraz rozksięgowanie;
  • jako odbiorcę przelewu należy wpisać: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Po otrzymaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego kolejnych wpłat należy dokonywać już na ten rachunek.


Termin płatności

Jeśli deklaracja dotyczy nieruchomości zamieszkanej, niezamieszkanej lub mieszanej, to termin płatności upływa 15. dnia każdego miesiąca z góry (czyli np. do 15 stycznia 2023 roku za styczeń).

Jeśli deklaracja dotyczy nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej, to termin płatności mija 15 czerwca danego roku i jest to opłata za dany rok kalendarzowy.