Poziom recyklingu 2023

Miasto Poznań zgodnie z prawem zobligowane jest do przedstawiania informacji o:

  • osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
  • osiągniętym poziomie składowania odpadów;
  • osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania przez gminę.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej