Zmiany od 1.01.2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku gospodarką odpadami na terenie Poznania zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, a nie Związek Międzygminny GOAP.


Co zmieniło się w gospodarce odpadami od 1 stycznia 2022 roku?

  • numer konta, na który trzeba dokonywać opłaty za odpady
  • druki deklaracji
  • składanie reklamacji i zgłoszeń dot. gospodarki odpadami komunalnymi
  • harmonogramy odbioru odpadów - nowe harmonogramy są dostarczane, tak jak do tej pory, przez Wykonawców. Są one również dostępne online na: poznan.pl/odpady

A co się nie zmieniło?

  • sposób naliczania i stawka opłaty za odpady, zostały utrzymane ulgi (za kompostownik oraz dla rodzin wielodzietnych),
  • terminy płatności,
  • obowiązkowa segregacja na 5 frakcji i jej zasady,
  • zasady odbioru odpadów wystawkowych oraz funkcjonowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK, zwanych Gratowiskami) i Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK, zwanych Gratowozami)
  • częstotliwość odbioru
  • Wykonawca odbierający odpady - pozostaje bez zmian do 30 czerwca 2022 r.