KOMPOSTOWNIK

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mają o 2 zł obniżoną obowiązującą ich opłatę za gospodarowanie odpadami.

Jeśli chcesz otrzymać zniżkę, wypełnij deklarację DEK-ZAM 01/2022.


KARTA DUŻEJ RODZINY

Na zwolnienie w części z opłaty mogą liczyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Płacą oni tylko za 5 członków rodziny:

  • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne - 125,00 zł;
  • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne - 140,00 zł.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy wypełnić deklarację odpowiedni druk deklaracji oraz załącznik DEK-2.

Załącznik DEK-2 - trzeba dołączyć do deklaracji, jeśli na nieruchomości zamieszkuje rodzina składająca się z co najmniej 6 osób, które mają Kartę Dużej Rodziny. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, członkami rodziny wielodzietnej są:

  • rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  • małżonek rodzica;
  • dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.