Pełnomocnictwa

Są trzy rodzaje pełnomocnictw:

  • PPS-1 - należy dołączyć do deklaracji, jeśli pełnomocnictwo ma charakter szczególny. W pełnomocnictwie tym trzeba wskazać dokładne czynności, które może wykonać pełnomocnik;
  • UPL-1P - należy dołączyć do deklaracji, jeśli deklaracja została podpisana przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji;
  • PPD-1 - należy dołączyć do deklaracji, jeśli pełnomocnictwo dotyczy doręczeń korespondencji.

Za udzielenie pełnomocnictwa musisz zapłacić 17,00 zł opłaty skarbowej. Opłatę tę można zrobić przelewem na konto:

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Pamiętaj! W przypadku zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa szczególnego należy złożyć druk zawiadomienia OPS-1.

Załączniki