Niewielkie zmiany w odbiorze odpadów

Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe umowy z wykonawcami odbierającymi odpady komunalne. Usługa będzie realizowana przez kolejne 3 lata. Oznacza to kilka zmian, ale opłata za odpady nie zmieni się. Nie trzeba też składać nowych deklaracji. 

Zdjęcie przedstawia moment odbioru odpadów komunalnych: pracownika uruchamiającego śmieciarkę oraz pojemnik który jest opróżniany do śmieciarki. - grafika artykułu
Zmiany w sektorze odpadów komunalnych od 1.07.

Od 1 lipca za odbiór odpadów, ich transport i zagospodarowanie będą odpowiadały następujące przedsiębiorstwa i konsorcja: 

 • Sektor III - Piątkowo - Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 
 • Sektor IV - Nowe Miasto - FBSERWIS S.A. 
 • Sektor V - Rataje - FBSERWIS S.A. 
 • Sektor VI - Winogrady - FBSERWIS S.A. 
 • Sektor VII - Stare Miasto - Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 
 • Sektor VIII - Wilda - Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 

Umowy z wykonawcami zostały przygotowane w taki sposób, by w sytuacji, gdy w sektorze pojawia się nowa firma, zmiana przebiegła niezauważalnie dla mieszkańców. Dla sektorów I i II procedura przetargowa jest w toku, ale nie zagraża to realizacji usługi, którą tymczasowo świadczyć będzie dotychczasowy wykonawca obsługujący te sektory.  

ELEKTRONICZNE HARMONOGRAMY

Wraz z nowymi umowami na odbiór odpadów komunalnych zmienią się zasady dostarczania harmonogramów. Nie będą już one dystrybuowane w wersji papierowej, lecz za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (jeżeli w deklaracji został wskazany adres e-mail). Miasto Poznań działa na rzecz ekologii - oszczędza papier. Mieszkańcy będą mieli dostęp do terminów odbioru odpadów na bieżąco poprzez nowe narzędzie na stronie miasta - WYSZUKIWARKĘ HARMONOGRAMU

Już teraz informacje o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów można uzyskać na stronie internetowej www.poznan.pl/odpady lub w bezpłatnej aplikacji Smart City Poznań (aplikacja dodatkowo oferuje możliwość podłączenia terminów odbioru do własnego kalendarza i ustawienia alertów). 

TO SIĘ NIE ZMIENIA 

Cena. Ta pozostanie na dotychczasowym poziomie i nadal będzie wynosić w zabudowie wielorodzinnej 25 zł od osoby, a jednorodzinnej i szeregowej - 28 zł od osoby. Mieszkańcy, którzy posiadają i zgłosili przydomowy kompostownik, mogą uzyskać obniżkę opłaty o 2 zł miesięcznie. 

Deklaracje. Nie trzeba składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za odpady. 

Sektory. Nie zmienia się podział Poznania na sektory. Przypomnijmy, że jest ich osiem. Każdy obejmuje kilka rejonów i nosi nazwę osiedla lub obszaru, na którego terenie leży (uwaga - granice sektorów nie pokrywają się z dokładnym przebiegiem granic osiedli). I tak mamy: 

 • Sektor I Grunwald: Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Grunwald Południe, Grunwald Północ, Junikowo, Kwiatowe, Stary Grunwald, Św. Łazarz 
 • Sektor II Jeżyce: Jeżyce, Ogrody, Ławica, Sołacz, Wola 
 • Sektor III Piątkowo: Piątkowo Północ, Piątkowo, Podolany, Morasko-Radojewo, Umultowo, Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Strzeszyn 
 • Sektor IV Nowe Miasto: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki 
 • Sektor V Rataje: Chartowo, Rataje, Żegrze 
 • Sektor VI Winogrady: Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Wschód, Naramowice, Stare Winogrady, Winiary 
 • Sektor VII Stare Miasto: Stare Miasto 
 • Sektor VIII Wilda: Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec. 

System workowo-pojemnikowy.  Dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i szeregowej odpady nadal gromadzone są w systemie workowo-pojemnikowym. Wykonawcy dostarczają worki do selektywnego zbierania papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych, a także pojemniki do odpadów zmieszanych. Jeżeli mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej chce gromadzić odpady wszystkich frakcji w pojemnikach (muszą być o pojemności co najmniej 120 litrów), to powinien zgłosić fakt, że dokonał ich zakupu mailowo na adres: odpady@um.poznan.pl lub telefonicznie - dzwoniąc pod numer: 61 646 33 44. Wówczas wykonawca obsługujący dany sektor odpowiednio oznakuje pojemniki, a także wstrzyma dostarczanie worków. Decydując się na system pojemnikowy należy pamiętać, że w ten sposób należy gromadzić odpady wszystkich frakcji. Domy wielorodzinne mają wyłącznie pojemniki. 

Częstotliwość odbiorów.  Odbiory odpadów komunalnych będą odbywały się na takich samych zasadach oraz z tą samą częstotliwością, jak dotychczas, zgodnie z harmonogramami przypisanymi do każdej nieruchomości. Jak zostało wspomniane wyżej, zmieni się jedynie sposób dostarczania harmonogramów - będą przesyłane w formie elektronicznej. 

Wszelkie nieprawidłowości z odbiorem odpadów należy zgłaszać: 

 • e-mailowo na adres:odpady@um.poznan.pl 
 • telefonicznie pod numerem: 61 646 33 44.