Deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami ONLINE - Przyjazne Deklaracje

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami w 5 minut.


Od 1 stycznia 2022 r. w Poznaniu obowiązują 4 rodzaje deklaracji. To, którą musisz wypełnić, zależy od typu nieruchomości:

 • Deklaracja DEK-ZAM 01/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która jest zamieszkana;
 • Deklaracja DEK-MIESZ 01/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości mieszanej, czyli takiej, która jest częściowo zamieszkana, a w pozostałej części prowadzona jest działalność gospodarcza;
 • Deklaracja DEK-NIEZAM 01/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która nie jest zamieszkana, ale powstają tam odpady komunalne;
 • Deklaracja DEK-REK 01/2022 - wypełniasz ją dla nieruchomości, która ma rekreacyjno-wypoczynkowy charakter (np. domek letniskowy).

Dodatkowo niekiedy trzeba dołączyć do deklaracji któryś z załączników:

 • załącznik DEK-1 - trzeba dołączyć do deklaracji, jeżeli zobowiązanymi do jej złożenia są współwłaściciele nieruchomości lub wspólnicy spółki cywilnej. Na deklaracji należy wskazać wszystkie dane tych osób, ich adresy i numery PESEL. Deklaracja powinna być podpisana przez wszystkie osoby zobowiązane. Formularz deklaracji zawiera miejsce na wprowadzenie danych jednego zobowiązanego, a dane pozostałych należy wskazać w załączniku DEK-1.
 • załącznik DEK-2 - trzeba dołączyć do deklaracji, jeśli na nieruchomości zamieszkuje rodzina składająca się z co najmniej 6 osób, które mają Kartę Dużej Rodziny.
 • Karta Miejsca Gromadzenia Odpadów (KMGO) - jest to oświadczenie, które możesz dołączyć do deklaracji, gdy:
  • zgłaszasz wspólne gromadzenie odpadów z inną nieruchomością;
  • zgłaszasz wspólne gromadzenie odpadów dla części zamieszkanej i niezamieszkanej nieruchomości mieszanej.

  Ponadto za pomocą KMGO, możesz też wskazać sposób przekazania dostępu do nieruchomości, zgłosić jej wyposażenie w nowe pojemniki oraz inne nietypowe sytuacje.

Pamiętaj! Jeżeli masz deklarację w ZM GOAP, a teraz składasz pierwszą deklarację do Urzędu Miasta Poznania to w deklaracji zaznacz opcję "pierwsza deklaracja". Jeśli składasz deklarację przez portal Przyjazne Deklaracje wybierz opcję "Składam deklarację po raz pierwszy (pierwszy raz składam deklarację dla tej nieruchomości do Urzędu Miasta Poznania)".

Przed złożeniem deklaracji należy wybrać prawidłowy formularz!

Załączniki


Ważne:

Spółka cywilna to podmiot, który według prawa[1] nie spełnia warunków, by uznać go za właściciela nieruchomości i tym samym nie może otrzymać statusu podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli są Państwo wspólnikami spółki cywilnej, to w deklaracji muszą znajdować się dane osobowe, adresowe, numer PESEL wspólników. Każda deklaracja musi zawierać podpisy wszystkich wspólników spółki. W formularzu jest miejsce na dane jednego wspólnika. Dane pozostałych trzeba wpisać w załączniku DEK-1.

Wspólnota mieszkaniowa w deklaracji musi podać swoją nazwę i numer NIP. Deklarację taką powinien podpisać zarząd wspólnoty. Potrzebna będzie uchwała wspólnoty, by pokazać ją organowi podatkowemu. Dzięki uchwale możliwe będzie sprawdzenie danych osób, które mogły złożyć deklarację w imieniu wspólnoty.

UWAGA! Zgodnie z prawem[2] zarządca nieruchomości może działać w imieniu właściciela tylko na podstawie powierzonego zarządu lub na podstawie udzielonego przez wspólnotę mieszkaniową pełnomocnictwa. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umowa o zarządzanie nie jest wystarczająca, by działać w imieniu właściciela nieruchomości.


[1] Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g.

[2] Podstawa prawna: art. 18 ustawy o własności lokalu.